Elektronski kartoni skraćuju put do lekova

Ugovor o isporuci Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije zaključen je krajem prošle nedelje, a rok isporuke, odnosno početak implementacije ovog projekta je 31. decembar ove godine. Jedan od segmenata uvođenja ovog sistema trebalo bi da donese i pojednostavljivanje načina izdavanja lekova hroničnim bolesnicima, koji sada moraju svakih mesec dana, a u nekim slučajevima na dva meseca, da traže recept od svog lekara, kako bi dobili lekove.

apoteka

Recepti za hronične bolesnike trebalo bi da u novom sistemu važe šest meseci, a pacijenti bi u tom slučaju jednom u pola godine išli kod lekara. Tokom perioda važenja recepta, pacijenti bi s novom, elektronskom knjižicom, lekove podizali direktno u apoteci, bez odlaska kod lekara, jer bi apoteke imale uvid u elektronski karton.
Dok ovaj sistem ne zaživi i elektronski kartoni ne budu umreženi između zdravstvenih ustanova i apoteka, mnogo toga još treba da se uradi. Domovi zdravlja i apoteke za sada su dobili čitače novih elektronskih knjižica, koje bi svi građani bi trebalo da poseduju do kraja naredne godine.

U Apoteci “Novi Sad” kažu da bi novi sistem sigurno olakšao posao i farmaceutima i pacijentima, jer bi samo na osnovu zdrvstvene knjižice imali uvid u elektronski karton pacijenta.
– Odmah bismo videli šta je propisano pacijentu i mogli bismo da obeležimo šta mu je od lekova izdato. Ne bi više bilo recepata, smanjilo bi se vreme obrade, jer bi svi podaci bili u bazi. Preduslov svega je dobar informacioni sistem, umreženost, dobar protok informacija – kaže predstavnik za odnose sa javnošću u “Apoteci Novi Sad” Zlata Nađ.

Da je uvođenje elektronskih kartona i umrežavanje ustanova dobra ideja, slaže se i načelnica Službe opšte medicine u Domu zdravlja “Novi Sad” dr Tatjana Egić.
– Sigurno je da bi to uticalo na smanjenje gužvi, jer bi hronični bolesnici koji su stabilni, po redovnu terapiju dolazili jednom u pola godine. Oni bi se javljali samo u slučaju novih zdravstvenih problema. To bi svakako i ubrzalo rad lekara – ocenjuje dr Egić, ali napominje da tek treba da se vidi kako će sistem da funkcioniše.

Prema njenim rečima, pre nego što sistem zaživi, neophodna je promena pojedinih zakonskih odrednica. Sada lekari imaju pravo da pacijentima napišu recepte za terapiju za najviše mesec dana, osim ukoliko se ne radi o hroničnim bolesnicima koji su stabilni i imaju nepromenjenu terapiju godinu dana. Oni mogu da dobiju recepte za dvomesečnu terapiju.

Privatnost pacijenta bi takođe mogla da se dovede u pitanje, jer se ne zna koji deo kartona će moći da vide u apotekam, odnosno da li će njima biti dostupan samo deo koji se odnosi na recepte.

Da sistem neće moći da zaživi odmah, rekao je i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja prof. dr Borislav Vekić, koji je najavio da će primena početi odmah, ali da će uveđenje sistema trajati do pola godine. U narednih pet, do šest, meseci očekuje da će biti završena informatizacija zdravstvenih ustanova, primarnih, sekundarnih i tercijarnih, kao i svih apotekarskih ustanova i javnih zavoda. On je najavio i izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i javnom zdravlju, kako bi se omogućilo rešavanje problema u zdravstvu.

Informatički sistem uveden u Hrvatskoj
Elektronski kartoni i umrežavanje ustanova zaživeli su u Hrvatskoj i tamo pacijenti mogu u bilo kojem gradu u državi da podignu lekove. U elektronskom partonu pacijenta vidi se kada je i gde podigao lekove.

[Dnevnik.rs, 25.11,2015.]