9. Srpski kongres o šećernoj bolesti sa internacionalnim učešćem

15.-18. novembar 2015. godine, Beograd, Hotel "Crown Plaza"

Priredio: prim dr Miodrag Đorđević

Ovogodišnji kongres imao je oko 900 registrovanih učesnika, a predsednik Naučnog odbora bio je akademik prof dr Nebojša Lalić. Kongres je okupio lekare koji se bave dijabetesom iz Srbije, ali i iz regiona i imao je respektabilne predavače iz sveta.

naskovna

Odmah po otvaranju, kome je prisustvovao i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i grupa akademika iz medicinske sekcije kao i predstavnik Vlade Srbije, predavanja su održali M. Roden iz Dizeldorfa i A. Čerielo iz Barselone. Prvi predavač održao je predavanje o nealkoholnoj bolesti jetre, jednoj od komplikacija dijabetesa i metaboličkog sindroma koja se retko shvata ozbiljno, a vodi ka teškim oštećenjima jetrene funkcije. Slušaoci su imali priliku da čuju detaljno patofiziološke mehanizme ovog oboljenja i shvate ulogu novih lekova u usporavanju i zaustavljanju toka ove bolesti. Prof. dr Čerielo održao je predavanje o rezistenciji na GLP-1 i osvrnuo se na ulogu novih lekova u patofiziologiji kardiovaskularnih oboljenja u dijabetesu.

cerielo

Od drugog dana sesije su održavane u tri sale paralelno.

Prva sesija u prvoj sali odnosila se na dijagnozu i terapiju tipa 2 dijabetesa. Prof. dr Đukic osvrnuo se na dilemu da li je pouzdanije dijagnozu dijabetesa postaviti glikemijom ili glikoziliranim hemoglobinom i detaljno razmotrio obe mogućnosti. Gost iz Hrvatske dr Dario Rahelić pričao je o insuficijenciji beta ćelije kod tipa 2 dijabetesa i mogućnostima da se novim terapijskim pristupima ona uspori ili zaustavi. Prof. dr Teodorakis iz Oksforda pričao je o terapiji inkretinima, a prof. dr Janež iz Ljubljane o promeni telesne težine i novom pristupu terapiji dijabetesa. U drugoj sali bilo je govora o dijabetesu kod mladih, a u trećoj je započela sesija o ulozi medicinske sestre u timu koji brine o dijabetesu.

Kongres je nastavljen simpozijumima koji su održavani zajedno sa Udruženjem za aterosklerozu i Udruženjem za borbu protiv gojaznosti.

Diskusija o posterima trajala je tokom pauze za ručak.

Popodnevne sesije bavile su se javnim zdravljem i dijabetesom u trudnoći.

U sesiji o javnom zdravlju predavanja su odrzali prof. dr Snježana Popović-Pejčić iz Banje Luke i prof. dr Liberman iz Tel Aviva.

Na kraju prikazane su oralne prezentacije učesnika kongresa.

Drugi dan kongresa započeo je mogućnostima prevencije kardiovaskularnih oboljenja u dijabetesu i komorbiditetima kod dijabetesa. U prvoj sesiji gostovao je prof. dr Vulić iz Banje Luke koji je izneo rezultate EUROASPIRE IV studije, a u drugoj je prof. dr Kamenov iz Sofije izložio predavanje o erektilnoj disfunkciji u dijabetesu. Prof. dr Petakov sistematizovao je povezanost kancera i dijabetesa.

Naredne dve sesije bile su o kardivaskulanim posledicama dijabetesa i ovarijalnoj funkciji i dijabetesu.

U trećoj sali zapoceo je simpozijum ’’Živeti sa dijabetesom’’, u kome su izložene aktivnosti udruženja pacijenata, a uvodno predavanje odžao je prof. dr Liberman, koji je govorio o organizaciji brige za dijabetes u Izraelu. Zvezda ove sesije bio je Uros Bogdanović koji je pričao o svom učešću u biciklistickoj ruti od Brisela do Ženeve u organizaciji IDF-a.

uroš

Popodnevne sesije bavile su se koronarnom bolešću i nervnim sistemom u dijabetesu.

Trećeg dana govorilo se o novim aspektima terapije dijabetesa (ovde su predavanja imali gosti iz Makedonije), znaćaju vitamina i mikrobiota i makrovaskularnoj bolesti u dijabetesu.