Insulin

Insulinska terapija predstavlja jedan od najboljih načina za regulisanje nivoa šećera u krvi. Kombinovanjem različitih insulina se može u velikoj meri sprovesti

Any time you require composing aid you start looking for reliable book review contact us we are the greatest choice for students who want a combination of perfect high quality paper and welcoming premiums

dobra glikoregulacija. Da bi insulinska terapija dala željene rezultate, osoba sa dijabetesom mora biti dobro edukovana, fizički aktivna, zna da broji ugljene hidrate iz obroka i spremna da svakodnevno sprovodi samokontrolu.

Vrste insulina

Pripreme za davanje insulina

Mesta ubrizgavanja insulina

Davanje insulina.