Higijena

ZNAČAJ ORALNE HIGIJENE U REGULACIJI DIJABETESA

 cetkicaipasta 

Sva oboljenja usne duplje su intenzivnija i upornija kod osoba sa dijabetesom. Stoga je jako važno odgoditi njihov nastanak i primetiti ih u najranijem stadijumu. Kao što je već pomenuto, najvažniji segmenti održavanja oralnog zdravlja jesu redovna kontrola kod stomatologa, dobra regulacija dijabetesa i održavanje oralne higijene. Sva tri faktora su od jednake važnosti sa aspekta stomatologije, s tim što je održavanje oralne higijene proces koji treba sprovoditi ne samo redovno, već i pravilno.

To podrazumeva obuku od strane stomatologa o pravilnoj tehnici pranja zuba, svakodnevnu upotrebu dentalnog konca i korišćenje rastvora za ispiranje sa fluorom. Iziskuje određeni nivo manuelne spretnosti koja se u kratkom roku stiče ukoliko se svakodnevno pridržava osnovnih saveta o održavanju higijene. 

cetkice  konac 1

Poseban značaj zdrave usne duplje kod osoba sa dijabetesom leži u činjenici da su najčešća oboljenja koja su vezana za dijabetes hroničnog tipa, to jest predstavljaju hroničnu inflamaciju i da samim tim imaju dugoročan uticaj u smislu povećanja nivoa glukoze u krvi. Ova povratna sprega donosi dvostruku korist ukoliko vodite računa o zdravlju Vaše usne duplje.