Davanje insulina

Uputstvo za korišćenje NovoPen4 brizgalice, u koju se ubacuje karpula sa insulinom – Actrapid, Insulatard, Mixtard30 – možete preuzeti OVDE

Uputstvo za korišćenje FlexPen brizgalice – NovoRapid, Levemir, NovoMix30 – možete preuzeti OVDE

Video uputstvo za FlexPen:

Kod FlexPen modela penkala (Novo Rapid, NovoMix), indikator određene doze je ispisan brojčano i svaki "klik" predstavlja 1 jedinicu. Pred svako doziranje, indikator mora biti na nuli. Ukoliko pogrešite pri određivanju doze, jednostavno vratite indikator unazad do željenog broja.

Kod novog, neupotrebljenog penkala FlexPen, imate oko 2 "vazdušne jedinice" pre pojave insulina na vrhu igle.

Video uputstvo za SoloStar (Lantus i Apidra): http://youtu.be/LxpbOl5TipY

Očistite kožu vatom natopljenom u alkohol.

Skinite unutrašnju kapicu sa igle. Uhvatite kožu između palca, kažiprsta i srednjeg prsta (hvat kao pri štipanju), kako bi se odvojila od mišića.
Penkalo držite kao olovku, sa vrhom igle okrenutim na gore. Plasirajte celu iglu u kožu pod uglom od 60° ili 90° u odnosu na ravan kože. Pritiskajte potiskivač umerenom brzinom (nemojte odjednom ubrizgati celu količinu) do kraja.

Ukoliko ubrizgavanje ide otežano, verovatno se mestu uboda preprečila neka žilica ili neki delić nepropusnog tkiva. Stoga je predlog da pen, dok je igla i dalje u koži, malo okrenete radi eventulanog izbegavanja prepreke. Ukoliko ni posle toga niste u mogućnosti da ubrizgate dozu, izaberite novo mesto uboda.

Nakon ubrizgavanja cele doze, i dalje čvrsto pritiskajte potiskivač. Ostanite u tom položaju 6 sekundi (npr. polako brojite do 6), kako biste bili sigurni da je cela doza apsorbovana.

Izvucite pen i mesto uboda pritisnite vatom sa alkoholom. Ne trljajte mesto uboda. Proverite da insulin ne curi ili da se ne pojavljuje krvarenje. Ukoliko se nešto od ova dva pojavi, mesto uboda jedno vreme držite pritisnito vatom ili prstom.

Vratite unutrašnju kapicu na iglu, odvrnite je sa penkala i bacite.

Vratite poklopac na penkalo i odložite do sledeće upotrebe (ne u frižider!).

Spremni ste da nakon pola sata (ili odmah, ukoliko je u pitanju Novo Rapid) pristupite uzimanju obroka.

Kod igala vodite računa da su sterilne (pročitajte datum na pakovanju) i da nisu tupe (ne kidaju kožu, već skoro neosetno ulaze u tkivo).

Vodite računa o bacanju upotrebljenih igala. Najbolje je da za to odredite neku konzervu sa poklopcem (od kafe ili slično) ili ispražnjenu plastičnu bocu (npr. od nekog tečnog deterdženta). Ne koristite providne i staklene posude. Kada je posuda puna, zatvorite je i obezbedite lepljivom trakom pre bacanja u kontejner. Uvek vraćajte pripadajuće kapice na upotrebljene igle i držite pribor van domašaja dece.

.

Leave a Reply