Pilot projekat u kontroli dijabetesa

Februar2015Savetovaliste

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je krajem prošle godine ponovo uvelo u rad primarnih zdravstvenih ustanova posebne savetovališne jedinice za pacijente sa šećernom bolsešću tzv. savetovališta za dijabetes. Otvaranjem savetovališta u Domovima zdravlja pacijenti koji boluju od šećerene bolesti će od lekara koji su specijalizovani za savetovališni rad moći da dobiju sve potrebne informacije o bolesti i terapiji, pravovremenu negu i higijensko-dijetetske savete a sve u cilju ranog otkrivanja, dobre kontrole i sprečavanju razvoja komplikacija ove hronične bolesti.

U okviru obnavljanja savetovališta, pokrenut je pilot projekat za dijabetes u dva Doma zdravlja (Čačak i Savski Venac-Beograd), a pod pokroviteljstvom Republičke stručne komisije za dijabetes i Ministarstva zdravlja, sa primarnim ciljem uvida u kontolu dijabetesa kod reprezentativnog uzorka pacijenata sa dijabetesom tipa 2 koji se već nalaze na oralnoj terapiji. Merenjem glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) iz kapilarne krvi kod 1000 pacijenata dobiće se bolji uvid da li se kod pacijenata postiže dobra kontrola bolesti, tj. da li postojeća oralna terapija rezultuje kod pacijenata nivoom šećera u krvi koji je ispod graničnih vrednosti.

Uređaje i testove uz pomoć kojih će se vršiti merenja HbA1c su obezbeđeni putem donacije farmaceutske kompanije MERCK, SHARP&DOHME (MSD) a rezultati projekta treba da ukažu na trenutnu uspešnost u regulaciji šećera u krvi kao i mogućnosti poboljšanja dijagnostike na nivou primarne zdravstvene zaštite u cilju bolje kontrole bolesti. Na osnovu rezultata mogu se u drugoj polovini 2015. godine očekivati i nove smernice u radu savetovališta za dijabetes sa ovom populacijom pacijenata u cilju prevencije komplikacija bolesti.

www.zdravlje.org.rs, 04.02.2015.