Održan Regionalni dijabetes forum

Od dijabetesa, hronične nezarazne bolesti, u Evropi boluje 57 miliona ljudi. Moderan način života, premalo kretanja i loša ishrana doprinose porastu broja obolelih. Na lečenje dijabetesa u EU godišnje se potroši 147 milijardi dolara.

forumm

Kraljica Margareta Druga, koja je 22.10. otvorila Regionalni forum o dijabetesu u Zagrebu, već 42 godine vodi zemlju koja ima jednu od vodećih uloga u prevenciji dijabetesa u svetu. Danska je i jedna od prvih zemalja koje su počele da industrijski proizvode insulin.

kraljicam

"Jasno je da su hronične bolesti, ne samo dijabetes, veliki izazov za sve zdravstvene sisteme. One smanjuju kvalitet života i uzimaju veliki deo zdravstvenog budžeta. Zato je Danska tokom predsedavanja Uniji 2012. promovisala borbu protiv dijabetesa u svim zemljama članicama Evropske unije, kroz nacionalne planove o dijabetesu i kroz saradnju", ističe kraljica Margareta Druga.

Broj obolelih od dijabetesa u Evropi raste. Najviše u Turskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Dugoročno ulaganje – ne u lečenje dijabetesa i njegovih komplikacija, već u dobro organizovan program prevencije, donosi bolje rezultate i zdravstvenom sistemu i celokupnom društvu, stav je koji su podržali svi učesnici Foruma, i cilj kome će težiti.

ivom

"U brojnim zemljama šećerna bolest, kako je zovemo, prepoznaje se kao javno društveni problem i pretnja održivosti zdravstvenog sastava. Najveći broj dece registrovan je upravo u Evropi. Dobra vest jeste da postoji prevencija – zdrav život, to je zadatak svih jer se tako preveniraju i druge bolesti", ističe predsednik Hrvatske Ivo Josipović.

Koordinator Ministarstva zdravlja Srbije za dijabetes Akademik prof. dr Nebojša Lalić objašnjava da je ovakav skup značajan kako bi se na regionalnom nivou podstaklo pitanje ekonomskih aspekata dijabetesa.

lalicm

"Posebno je to bitno u zemljama koje su u teškoj ekonomskoj situaciji, a s druge strane suočene sa oboljenjem koje zahteva velike ekonomske troškove. Ovaj sastanak smo shvatili kao neku vrstu pripreme i dogovora sa EU i Danskom o daljem razvoju dijabetološke zaštite, što je jedan od osnovnih pravaca naših daljih aktivnosti", ističe Lalić.

prisutnim

Tokom foruma, predstavljen je i hrvatski nacionalni registar osoba sa dijabetesom "CroDiab", kao jedan od najefikasnijih alata u praćenju primene terapije, postojanja ili nepostojanja komplikacija, kao i ukupnih troškova lečenja.
Forumu je, među odbranim zvanicama, prisustvovao i ministar zdravlja RS dr Zlatibor Lončar.

loncarm

Kada se govori o troškovima lečenja, Danska izdvaja pet puta više novca po pacijentu od Hrvatske, a čak deset puta više od Srbije. U ovom trenutku u svetu dijagnozu dijabetesa ima 366 miliona ljudi. Procenjuje se da će do 2025. godine taj broj premašiti 590 miliona.

joaom

Na Forumu je, po pozivu za učešće, ispred Dijabetološkog saveza Srbije prisutna bila Stela Prgomelja (na slici sa predsednikom IDF Europe Joao Nabais-om).
Forum je okupio i saveze udruženja osoba sa dijabetesom iz regiona, što će omogućiti bliže povezivanje i bolju saradnju u budućnosti,