Odobren novi Afrezza inhalatorni insulin

Američka administracija za hranu i lekove (FDA) 27. juna 2014. je, nakon neuspelih pokušaja 2009. i 2011.godine, odobrila novi inhalatorni insulin, pod nazivom Afrezza. Tokom prethodna 24 meseca sprovedena je studija na ukupno 3.017 učesnika –1.026 osoba sa tipom 1 i 1.991 osoba sa tipom 2 dijabetesa.

afrezza

Ovaj inhalatorni insulin bi se koristio kao zamena za penove brzodelujućeg insulina, ali se dugodelujući insulin i dalje mora davati na ustaljeni način. Prednost je ta što Afrezza deluje brže (nakon 12-15 minuta) i zadržava kraće u organizmu (oko 2 sata), u odnosu na dosadašnje insuline brzog dejstva. Udisao bi se pred obrok ili odmah posle obroka.
Upotreba je laka i jednostavna, kako navodi kompanija MannKind iz Denberija (Konektikat), koja je vlasnik licence. Inhalator je veličine pištaljke, a puni se posebnim kertridžom, koji sadrži pojedinačnu dozu insulina. Veličina doze, tj. kertridža, je 4 ili 8 jedinica insulina.

Primer za doziranje inhalatornog insulina pre jela:
Afrezza-Dosing-Chart

Inhalatorni insulin se ne preporučuje osobama koje su pušači, imaju oboljenja pluća, astmu ili HOBP, zbog mogućnosti pojave bronhijalnog spazma. Za sada Afrezza nije namenjena deci. Dodatna istraživanja za upotrebu u dečjem uzrastu će verovatno biti završena 2017. godine. Takođe, ne koristi se u tretmanu dijabetičke ketoacidoze.
Neželjena dejstva koja su zabeležena su: hipoglikemija, kašalj, iritacija grla ili grlobolja.
Kompanija MannKind još uvek nije sklopila ugovor sa nekim partnerom , koji bi vršio proizvodnju i distribuciju leka. Takođe, predstoji joj još par post-marketinških studija kako bi se dodatno ispitali svi aspekti vezani za ovu vrstu terapije. Kompanija je uverena da će na tržištu proći bolje od ranije odobrenog inhalatornog insulina Exubera (Pfizer), koji je 2008. godine povučen zbog male potražnje.

Pogledajte video, koji je prošle godine snimio jedan od učesnika tokom trajanja studije:

[Stela Prgomelja, 08.07.2014.]