Inhalatorni insulin stopiran

Pfizer zaustavlja prodaju inhalatornog insulina Exubera zbog bojazni od pojave raka plu?a

exhuberaZbog novih saznanja da je inhalatorni insulin Exubera povezan sa rakom plu?a, kompanija Pfizer Inc. je objavila da ?e zaustaviti proizvodnju ovog leka i izmeniti uputstva na preostalim kutijama u kojima ?e stajati upozorenje o kanceru.

Kompanija je saopštila da je u studiji od 4,740 pacijenata koji su koristili Exuberu, šestoro njih obolelo od raka plu?a (1 na svakih 780). Pore?enja radi, jedan pacijent od njih 4,292 je oboleo od istog kancera, iako nije koristio Exuberu.

Pfizer je izbacio na tržište Exuberu u 2006. godini, kao prvi inhalatorni insulin. Me?utim, ve? 2007. godine, kompanija saopštava da ?e ga povu?i sa tržišta zbog male potražnje. Procenjuje se da u svetu 4.000 osoba sa dijabetesom koristi ovaj lek.

Pre dobijanja dozvole od Ameri?ke agencije za hranu i lekove (FDA), uticaji Exubere na funkciju plu?a su se pokazali u klini?kim studijama i zbog toga je izdavanje dozvole bilo produžavano nekoliko godina.

Inhalatorni insulin je bio neka vrsta Svetog Grala za farmaceutske ku?e, jer ne iziskuje bol i koriš?enje injekcija. Kada je kompanija Pfizer zaustavila marketing Exubere prošle godine, kompanije Novo Nordisk i Eli Lilly su ubrzo napustile svoje programe razvoja inhalatornog insulina.

Kalifornijska kompanija MannKind Corp. je rekla da ?e nastaviti rad na svom inhalatornom insulinu Tehnosfera (Technosphere).

Dodatak:

Oramed nastavlja studije na kapsulama oralnog insulina

Izraelska kompanija Oramed Pharmaceuticals, Inc., koja je razvila sistem oralne primene insulina, završila je Fazu 2A studije u Medicinskom centru Hadasa u Jerusalimu. Klini?ka studija ?e se fokusirati na bezbednost i efikasnost kapsule i obuhvati?e 10 pacijenata sa dijabetesom Tip 2. Studija je nastavak nedavno uspešno završene Faze 1 u Izraelu.

[Diabetes Health, 16.4.2008.]

 http://www.diabeteshealth.com/read/2008/04/16/5720.html

.

Leave a Reply