“Uve?anje” od 18.11.2009.

 

 

Od še?erne bolesti u svetu boluje 246 miliona ljudi, a stru?njaci Svetske zdravstvene organizacije predvi?aju da ?e se do 2025. godine, broj obolelih približiti cifri od ?ak 400 miliona.

Upravo zato Generalna skupština Ujedninjenih nacija usvojila je rezoluciju o posebnoj strategiji borbe protiv Dijabetesa jer je ocenjeno da rastu?a pandemija ove bolesti, preti da nadvlada zdravstvene resurse pojedina?nih zemalja i dovede u pitanje njihov ekonomski razvoj.

Ovo je i prva rezolucija vezana za jednu nezaraznu bolest, a sve države u svetu su pozvane da što pre formiraju efikasne nacionalne strategije prevencije dijabetesa.

U Srbiji od dijabetesa boluje oko pola miliona ljudi, ta?nije broj se pretpostavlja, jer Nacionalni registar ove bolesti još nije oformljen do kraja. Kako spre?iti ovako visoku stopu obolevanja i šta se po tom pitanju ?ini u Srbiji? Koliko su danas sami dijabeti?ari zadovoljni brigom o njima i svojim položajem u zdravstvenom sistemu Srbije?
Gosti:
1. Stela Prgomelja, pacijent i ?lan Društva za borbu protiv še?erne bolesti Beograd
2. Prof. dr Nebojša Lali?, predsednik Republi?ke stru?ne komisije za dijabetes Ministarstva zdravlja
3. Jasna Ljolji?, zamenik direktora Sektora za medicinske poslove u RZZO-u
4. Dragan Neši?, pacijent i ?lan Društva za borbu protiv še?erne bolesti Sremski Karlovci

[B92, 20.11.2009.]

 

 


 

 

.

Leave a Reply