6. srpski kongres o še?ernoj bolesti

6. srpski kongres o še?ernoj bolesti održa?e se od 6. do 10. decembra 2009. godine u Sava Centru.

Glavne teme Kongresa
Epidemiologija, javno zdravlje i dijabetes
Bazi?na istraživanja dijabetesa i komplikacija
Novine u dijagnostici i terapiji dijabetesnog metaboli?kog stanja
Rana detekcija i prevencija dijabetesa
Komplikacije dijabetesa: novine u dijagnostici, terapiji i mogu?nostima prevencije

Posebni programi
Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes
živeti sa dijabetesom

Oblici rada Kongresa
Plenarna predavanja
Simpozijumi
Oralne prezentacije
Posterske prezentacije
Panel diskusije

Glavni organizator:
Odbor za še?ernu bolest Endokrinološke sekcije SLD

Koorganizatori:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Odbor za multidisciplinarna istraživanja še?erne bolesti SANU

Organizatori posebnih programa:
Udruženje medicinskih sestara u dijabetesu
Udruženje za edukaciju dijabeti?ara Srbije
Savez društava za borbu protiv še?erne bolesti Srbije
Dijabetološki savez Srbije

Izvršni organizator:
Sava Centar

Detaljne informacije o Kongresu i preliminarni program predavanja možete pogledati na oficijelnom sajtu.

[Diabeta.net, 25.11.2009.]

 

 

.

Leave a Reply