?Ö¬†e?er napada Sremce

Sremska Mitrovica – Sa osam odsto stanovnika obolelih od še?erne bolesti sa tendencijim daljeg rasta, Srem kao region ubedljivo vodi u Vojvodini, a samo na teritoriji mitrova?ke opštine, prema podacima Društva za borbu protiv še?erne bolesti ima više od 7.000 registrovanih dijabeti?ara, od kojih je 400 na insulinskoj terapiji, a 30 odsto ?ine mladi ispod 30 godina starosti.

– Zabrinjava podatak o 30 novootkrivenih slu?ajeva dijabetesa mese?no, pri ?emu je u porastu upravo dijabetes kod mladih osoba. Gojaznost kod dece i omladine nastala kao rezultat nepravilne ishrane i slabe fizi?ke aktivnosti jedan je od glavnih izaziva?a dijabetesa – napominje endokrinolog dr Jelica Malenkovi?.
Poznato je da loši uslovi života, nepravilna ishrana posebno karakteristi?na za stanovnike Vojvodine, koja obiluje ugljenim hidratima, kao i stres, uzrokuju ekspanziju še?erne bolesti.
– Akcenat mora biti na ranom otkrivanju bolesti, jer su prve godine adekvatnog le?enja najvažnije da bi se bolest držala pod kontrolom i komplikacije koje je prate odložile što je mogu?e kasnije – kaže dijabetolog dr Anica Cvetin?anin.

Merenje nivoa še?era u krvi
Ona podse?a da je u tom smislu dobre rezultate davala je kontrola še?era u krvi kod celokupnog stanovništva, koja je bila obavezna, a obavljala se zajedno sa fluorografisanjem. Ali, to je poslednji put ra?eno 1981. godine.
– Dijabetes je specifi?na bolest jer u po?etku za obolelog deluje bezopasno, me?utim, ako se striktno ne pridržava propisane terapije, uz poseban režim ishrane i redovnu fizi?ku aktivnost, dolazi do slepila, trajnih ošte?enja krvnih sudova, bubrega i drugih organa, sa velikim komplikacijama i nesagledivim posledicama – upozorava Cvetin?aninova.
Kroz savetovalište za dijabetes koje u Mitrovici postoji ve? 40 godina, a od prošle godine radi pri mitrova?kom Domu zdravlja u dispanzeru na Savi dnevno pro?e oko 50 pacijenata.
– Savetovalište za dijabetes radi svakim radnim danom od sedam do 14 sati. Pacijenti dolaze bez zakazivanja, sa datumom navedenim u njihovim zdravstvenim knjižicama, pri ?emu im se svi laboratorijski nalazi rade ovde, bez nepotrebnog gubljenja vremena. Redovni pregledi uklju?uju i merenje telesne težine, krvnog pritiska, kao i odre?ivanje indeksa centralne i ukupne gojaznosti. Redovno držimo i predavanja o zna?aju pravilne ishrane – navodi Zorica Vu?kovi?, glavna sestra u Savetovalištu za dijabetes, naglašavaju?i dobre rezultate koje postižu mobilni timovi rade?i na terenu.

[Beta, Blic Vojvodina, 24.11.2009.]

 


 

.

Leave a Reply