Novo izdanje “?arobne kuhinje”

Nabavite novo izdanje!

Od pre nekoliko dana možete nabaviti drugo, novo izdanje knjige “?arobna kuhinja – Lakše sa dijabetesom” autorke Violete Oreškovi?.

Knjiga se može kupiti, po ceni od 200 dinara, na slede?e na?ine:
1. na kioscima “?Ö¬†tampe”
2. preko internet knjižare
3. putem e-maila (+ PTT troškovi)
4. na broj telefona 064/63-57-476

Prvo izdanje “?arobne kuhinje” je publikovano u junu ove godine i naišlo je na veliki odziv kako osoba sa dijabetesom, tako i lekara, nutricionista i relevantnih industrijskih subjekata.

U drugom izdanju na?i ?ete nove recepte, od kojih se izdvajaju i oni “egzoti?niji”, kao što su morski plodovi, testenine-paste, a poseban akcenat je dat na poslastice. Kao i u prvom izdanju, i ovde ?ete za svaki recept na?i izra?unate sve potrebne nutritivne podatke, kao i glikemijski indeks i glikemijsko optere?enje.
Recenzenti ovog izdanja su endokrinolog prof. dr Ljiljana Bajovi? i nutricionista dr Slobodanka Babi?.

[Diabeta.net, 09.11.2009.].

Leave a Reply