Manje gužve na endokrinologiji

U Klini?kom centru Srbije uvedena je nova organizaciona šema na endokrinologiji, koja bi trebalo da smanji gužve i olakša zakazivanje pregleda.

Muke stotina pacijenata koji su u dugim redovima, satima pa i danima, svake poslednje nedelje u mesecu, ?ekali na zakazivanje kontrolnog pregleda na endokrinologiji u Klini?kom Centru Srbije, okon?ane su boljom organizacionom šemom koju je uveo direktor ?Ѭêor?e Bajec.
Me?utim, preoptere?enost Instituta za endokrinologiju i dalje ostaje kao sistemski nerešen problem ?ije su žrtve pacijenti ali i lekari.
Skoro dve godine, zakazivanje kontrolnog pregleda na endokrinologiji u Klini?kog centra, bilo je, prema tvrdnji pacijenata, nemogu?a misija.
Institut za endokrinologiju najuglednija je institucija ovakvog tipa u zemlji i prihvata pacijente iz cele Srbije.
Endokrinolozi se bave masovnim bolestima i gotovo u svakoj oblasti medicine, njihovo mišljenje je nužno.
Priliv pacijenata je ogroman, jer samo od dijabetesa u Srbiji boluje pola miliona ljudi, a ?ak 20 odsto stanovnika u šestoj deceniji boluju od štitaste žlezde.
Lekari ove ustanove, tokom prvih šest meseci ove godine, samo ambulantno su pregledali oko 53 000 pacijenata.

Direktor Instituta za endokrinologiju Svetozar Damjanovi? ukazuje na sistemske probleme koji stvaraju nepotrebne gužve.

?¢‚Ǩ?ìImate stravi?nu navalu pri tome postoji i jedan sistemski nerešen problem što vam do?e ?ovek iz Doma zdravlja sa rezultatima, a uopšte nije pregledan?¢‚Ǩ?ì, kaže Damjanovi?.
?¢‚Ǩ?ìKlini?ki centar jednostavno nije, kako da kažem, institucija koja je pravljena da bude u jednom trenutku Dom zdravlja. Definitivno mora da se uspostavi hijerarhijski odnos i mora da se zna šta radi doktror opšte prakse?¢‚Ǩ?ì, poru?uje on.

Iz domova zdravlja pacijenti neretko dolaze i sa neodgovaraju?im laboratorijskim nalazima, a gužve nastaju zbog hroni?nih bolesnika ?iju je bolest potrebno samo pratiti.
Stru?njaci u Institutu time ne bi trebalo da se bave, jer im to oduzima vreme da se posvete najtežim bolesnicima i onima sa komplikacijama.
Nužno je obnoviti i samu zgradu instituta u koju ?ak pet decenija nije ulagano

“Ta?no je i to da recimo u ovom trenutku od 40 ?¢‚Ǩ‚čú 60 pacijenata sa neuroendokrinim karcinomima u Institutu za endokrinologiju ?eka da se obnovi ili da se napravi deo zgrade gde ?e mo?i da dobiju odgovaraju?u terapiju, odnosno da se primeni specifi?na radioizotopska terapija?¢‚Ǩ?ì, kaže Damjanovi?.

?¢‚Ǩ?ìMi jednostavno više ne možemo da ?ekamo 10 ili 20 godina da nekome do?e u glavu da to mora da se sredi?¢‚Ǩ?ì, kaže on.

Pacijentima ?e se od sada kontrola zakazivati odmah posle obavljenog pregleda. Olakšica ih raduje, ali ostale muke ostaju.
Posebno su nezadovoljni dijabeti?ari koji tvrde da više nema ko da ih posavetuje od kako su ukinita savetovališta, da su administrativne procedure za dobijanje terapije i pomagala iscrpljuju?e i protiv interesa pacijenta, da Srbija još uvek nema Nacionalni registar za dijabetes te da se ta?an broj ovih bolesnika u Srbiji i ne zna.

Pomo?nica ministra o endokrinologiji

O problemima na Institutu za endokrinologiju Klini?kog centra Srbije, novinarka B92 Aleksandra Gazivoda razgovarala je sa pomo?nicom ministra zdravlja Ivanom Miši?.
Celo gostovanje pomo?nice ministra u Vestima TV B92 možete pogledati ovde:

[B92, 01.11.2009.].

Leave a Reply