Seks štiti od erektilne disfunkcije

Novi savet za muškarce koji žele dugo da o?uvaju svoju seksualnu funkciju jeste da seks upražnjavaju što ?eš?e, objavljeno je u Helsinkiju.

Istraživanje obavljeno na gotovo 1.000 starijih Finaca, tokom pet godina, pokazalo je da su oni koji su imali redovan seks na po?etku studije bili izloženi manjem riziku od erektilne disfunkcije u pra?enom periodu. štaviše, što je seks ?eš?e upražnjavan, to je bio manji rizik od problema sa erekcijom, izveštava Rojters.

Tim sa Univerziteta u Tampereu, sa dr Juhom Koskimakijem na ?elu, obavio je pomenutu studiju na 989 muškaraca starosti od 55 do 75 godina.

Oni me?u njima koji su prijavili upražnjavanje seksa re?e od jednom nedeljno, imali su dva puta ve?e izglede da u narednih pet godina po?nu da pate od erektilne disfunkcije u odnosu na ispitanike koji su redovno imali seks bar jednom nedeljno.

U odnosu na one koji su prijavili upražnjavanje seksa tri i više puta nedeljno, rizik od erektilne disfunkcije je kod ispitanika iz prve grupe bio ?ak ?etiri puta ve?i.

Na razvoj erektilne disfunkcije uti?u i faktori kao što su godine, dijabetes i sr?ane bolesti, ali kada je finski tim i ta oboljenja uzeo u obzir, ispostavilo se da je u?estalost upražnjavanja seksa ipak od presudne važnosati da do erektilne disfunkcije ne do?e.

Erektilna disfunkcija je, u principu, problem dotoka krvi u polni organ. Izgleda da redovan seks doprinosi održavanja krvnih sudova erektivnog tkiva u zdravom stanju, zaklju?ak je medicinskog tima iz Tamperea.

[B92, 10. jul 2008.]

.

Leave a Reply