Bolesti srca prete starijim dijabeti?arima

Decembar 2006.g.
Bolesti srca prete starijim dijabeticarima
 Starije osobe koje boluju od dijabetesa imaju dvostruko više izgleda da umru od kardiovaskularne bolesti nego osobe koje nemaju šecernu bolest, zakljucak je americkih istraživaca. Studija doktora Džošue Barzilaja i kolega je sprovedena na grupi od 6.000 ljudi starijih od 65 godina. Proucavanja su trajala 11 godina.
 Tokom tog perioda preko 40% ljudi obuhvacenih ispitivanjem je umrlo, a više od polovina smrtnih slucajeva je bila u vezi sa srcanim oboljenjima. Osobe sa dijabetesom su dva puta više umirale od kardiovaskularnih bolesti, koje su inace ubica broj jedan u SAD i drugim razvijenim zemljama. Dijabeticari na insulinu su šest puta ugroženiji od infektivnih bolesti ili problema sa radom bubrega nego osobe bez šecerne bolesti.

.

Leave a Reply