Dijeta

Ishrana obolelih od šećerne bolesti je stalni i osnovni način lečenja, a u zavisnosti od težine bolesti uz dijetu se uzimaju i lekovi (tablete ili insulin). Dijeta za dijabetičare predstavlja najbolji savremeni način ishrane zdrave odrasle osobe, koja živi u zahuktalom životnom tempu preopterećenom novonastalim situacijama na koje čovek nije uvek pripremljen ili prilagođen. Ova dijeta podrazumeva ograničenje unosa slatkih stvari, kao i onih koje sadrže skrob. Ograničava se unos ugljenih hidrata (UH), pravilno se odmerava potreba za unos masti (M) i naročito se vodi računa o dovoljnom unosu belančevina (B), koje služe kao gradivni materijal.

Dijabetička dijeta pretpostavlja zdravu ishranu koja po količini, sastavu, zadovoljava potrebe jedne osobe u odnosu na njenu angažovanost, očuvanje vitalnosti i rad. Osnovni cilj dijetetske ishrane (kao jednog od načina lečenja šećerne bolesti) je u postizanju opšteg osećaja dobrog zdravlja, održavanju normalne telesne težine i povoljnom uticaju na ponašanje šećera u krvi. Sprovođenje pravilne ishrane istovremeno odlaže pojavu komplikacija koje šećerna bolest uzrokuje u toku svog dužeg trajanja.

Većina ljudi smatra da je dijeta uopšte, a posebno kod šećerne bolesti, dugotrajno mučenje sa jednoobraznom, monotnom i suvoparnom ishranom, kojoj povremeno treba "dati oduška" i najesti se svega "što srce želi", pa "kud puklo – da puklo". Ovakav utisak o dijeti stvoren je kod mnogih dijabetičara iz nepoznavanja načina ishrane, iz tradicije izraza dijeta, koji je najčešće bio vezan za strogo ograničenu ishranu kod oboljenja stomaka i creva i stereotipnih i staromodnih dijeta koja postoje u programima ishrane većine zdravstvenih ustanova – bolnice, klinike, zavodi, instituti i druge.

Međutim, bez obzira na navedene razloge, svakom dijabetičaru je važno da zna šta i koliko može da unese od namirnica za svoju dijetu, a njegova umešnost i maštovitost u pripremi i serviranju hrane omogućuje mu veće zadovoljstvo u ishrani i bolje zdravlje.
 

.

Leave a Reply