Insulin

Insulinska terapija predstavlja jedan od najboljih načina za regulisanje nivoa šećera u krvi. Kombinovanjem različitih insulina se može u velikoj meri sprovesti dobra glikoregulacija. Da bi insulinska terapija dala željene rezultate, osoba sa dijabetesom mora biti dobro edukovana, fizički aktivna, zna da broji ugljene hidrate iz obroka i spremna da svakodnevno sprovodi samokontrolu.

Vrste insulina

Pripreme za davanje insulina

Mesta ubrizgavanja insulina

Davanje insulina.