Svečani Forum u Privrednoj komori Srbije

Republička stručna komisija za prevenciju i kontrolu šećerne bolesti Ministarstva zdravlja Republike Srbije
u saradnji sa
Dijabetološkim savezom Srbije
Savezom društava za borbu protiv šećerne bolesti Srbije,
Udruženjem za edukaciju dijabetičara Srbije i
Savezom društava za borbu protiv šećerne bolesti Vojvodine

POZIVAJU VAS

da prisustvujete zajedničkoj konferenciji
posvećenoj Svetskom danu dijabetesa 2015