Evropski parlament doneo novu rezoluciju o dijabetesu

Evropski parlament je 23. novembra 2022. godine povodom Svetskog dana dijabetesa usvojio predlog za Rezoluciju o Prevenciji, menadžmentu i boljoj brizi o dijabetesu u EU, a sednici je prisustvovao i predstavnik Srbije prof. dr Nebojša Lalić. Evropski ogranak Međunarodne dijabetes federacije (IDF Europe) podržava ovaj značajan korak unapred kako bi se stalo na put rastućem broju osoba sa dijabetesom, poboljšao menadžment dijabetesa i njegovih komplikacija i umanjile nejednakosti i različitosti u pristupu nezi i lečenju u Evropi.

Ukoliko bude primenjena, rezolucija ima potencijala da doprinese boljim ishodima lečenja miliona ljudi u EU koji žive sa dijabetesom, kao i drugim nezaraznim bolestima i drugim stanjima. IDF Europe se zahvaljuje predsednici Roberti Metsoli i članovima Evropskog parlamenta u grupi „Mobilising for Diabetes“ za njihovo neizmerno zalaganje kako bi se skupila politička podrška, podigla svest o ovoj bolesti koja menja život iz korena i pozvalo na hitnost u postupanju.

Bastian Hauck, ambasador osoba sa tipom 1 dijabetesa i član upravnog odbora IDF Europe navodi: „Koherentno, efikasno i snažno vođstvo na evropskom nivou je hitno potrebno kako bi se adekvatno premostio postojeći jaz između istraživanja i političkih aktivnosti na temu dijabetesa i postavio nacrt za pravni okvir za aktivnosti u državama članicama. Ovo će u krajnjem cilju doprineti elastičnosti zdravstvenih sistema i osigurati dobrobit budućih generacija.

IDF Europe potvrđuje potrebu da rezolucija prati i na viši nivo podigne inicijative EU kao što su „Healthier Together“ – inicijativa EU NCD, Europe’s Beating Cancer Plan, European Health Data Space, kao i globalna zalaganja kroz Agendu za Održivi Razvoj 2030.

Tekst nove rezolucije o dijabetesu možete pronaći na sledećem linku.