Prеpоruке Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје zа stаnоvništvо u tокu pоplаvnоg tаlаsа i nакоn pоvlаčеnjа vоdе

Nа svim pоdručјimа ugrоžеnim pоplаvаmа nакоn prоglаšеnjа vаnrеdnоg stаnjа nа tеritоriјi cеlе Srbiје uvеdеnа su dvаdеsеtčеtvоrоčаsоvnа dеžurstvа u institutimа i zаvоdimа zа јаvnо zdrаvljе. Tакоđе, fоrmirаni su i Кrizni štаbоvi zа vаnrеdnе situаciје u čiјеm sаstаvu su prеdstаvnici rеgiоnаlnih institutа i zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе, којi prеduzimајu svе nеоphоdnе higiјеnsко-еpidеmiоlоšке mеrе rаdi sprеčаvаnjа pоslеdica izаzvаnih pоplаvаmа.

U cilju sprеčаvаnjа pојаvе crеvnih zаrаznih bоlеsti „u tокu pоplаvnоg tаlаsа“ prеdlаžu sе slеdеćе mеrе:

Pročitaj više …

"Plavi krug" otvoren i u nedelju za prikupljanje pomoći

HITNO! Ljudima koji su pristigli u prihvatilišta je što pre potrebna medicinska pomoć!

Možete doći u nedelju 18.05. u Plavi krug (Bulevar Zorana Djindjića 129, Novi Beograd) od 11h do 15h i doneti višak insulina, tračica, iglica, lekova za hipertenziju i lečenje dijabetesa tip 2 i sve ostalo što mislite da će ovim ljudima biti od pomoći!

Apelujemo i na lekarske ekipe iz prihvatilista da kontaktiraju Apoteku Beograd na br. tel. 011 6439922 jer je apoteka spremna da pošalje neophodne lekove na mesta gde je potrebno!

Molba udruženja iz Zenice

POŠTOVANI PRIJATELJI I DIJABETIČARI !!

LIJEPO VAS MOLIM DA SVAKO U SKLADU SA SVOJIM MOGUČNOSTIMA, POKUŠA OBEZBJEDITI TRAKICE,APARATE,LANCETE I NAJVAŽNIJE, INZULINE ZA OSOBE KOJE SU OBOLJELE OD ŠEĆERNE BOLESTI, A NALAZE SE NA PODRUČJIMA KOJA JE ZAHVATILA POPLAVA.
SVE OVE NABROJANE STVARI MOŽETE DOSTAVITI NA ADRESU UDRUŽENJA GRAĐANA ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI "ZENICA" , NA ADRESU: Fra Ivana Jukića br.1 ili telefon: 062 912 759 KOJE ĆEMO DISTRIBUIRATI NA UGROŽENA PODRUČJA …HELIKOPTEROM ILI VOZILIMA HITNE POMOĆI.
NAŠE UDRUŽENJE JE JUTROS OTPREMILO 66 APARAT PO 25 KOMADA TRAKICA.
ZAHVALJUJEMO SE FIRMAMA NOVO NORDISK,BIONIME, ONE CALL I ROCHE KOJI SU DONIRALI POMENUTE STVARI ZA UGROŽENA PODRUČJA NA DANAŠNJI DAN.

HARIS DELIĆ,Generalni sekretar SUUD F BiH

obavestenje za BIH

Prikupljanje pomoći u udruženjima u Beogradu i Nišu

Zamolili bismo sve koji mogu i žele da pomognu da u PONEDELJAK (19.05.) od 12 do 20h donesu u prostorije Plavog kruga sav višak insulina, lekova za hipertenziju i oralnu terapiju za dijabetes tip 2, tračice za proveru šećera, lancete, iglice za pen, itd. Ugroženim ljudima je sve neophodno!
Plavi krug se nalazi na adresi BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 129, na Novom Beogradu.

Udruženje "EBERS" iz Niša u svom sedištu na adresi Branka Miljkovića br.1 Mesna kancelarija MEDIJANA , organizuje u ponedeljak dana 19.05.2014. godine od 09h do 19h skupljanje pomoći za lica koja su ugrožena poplavom. Pošto je stanje alarmantno, potrebno je doneti ko koliko i kako može:
INSULINI, IGLICE, LANCETE, TRAKICE, TABLETE ZA TIP 2, HRANA, HRANA ZA DECU, KONZERVIRAN HRANA, GARDEROBA, SREDSTVA ZA HIGIJENU, VODA, OBUĆA…

NAŠE MALO NEKOME ZNAČI MNOGO!