6. Svetski kongres Diabetes India, 9.-12. april 2015. godine

Kongres je održan u ITC Grand Hola hotelu u Šenaju u Indiji i imao je oko 3.000 učesnika. Kongresni program održan je u četiri sale prigodnog naziva (alfa, beta, gama i delta, slično ćelijama pankreasnih ostrvaca koje utiču na metabolizam glukoze).

kongres 

Predsednik Kongresa bio je predsednik Diabetes India i budući predsednik IDF Global, Shaukat Sadikot, a predsedavajući Banshi Saboo. Kongresu je prisustvovalo tridesetak predavača iz celog sveta, a između ostalih i Miodrag Đorđević, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije.

shaukatdzo easd 

Kongresni program obuhvatio je sve teme značajne za brigu o dijabetesu u jednoj zemlji, a takođe i neke programe IDF koji su radjeni u Indiji od kojih je najznačajniji ’’Dijabetes u školama’’ koji je paralelno rađen i u Brazilu.

Naredni kongres biće za dve godine u Kalkuti.