Novi brojevi službi za hitne intervencije od sutra

Žitelji Srbije će od sutra prilikom pozivanja službi hitne pomoći, vatrogasaca i policije, ispred dobro poznatih dvocifrenih brojeva 94, 93 i 92, morati da dodaju jedinicu.

Prema novom Planu numeracije koji počinje da se primenjuje od 21. maja, kratki kodovi moći će da sadrže najmanje tri, a najviše šest cifara. To znači da će novi broj policije biti 192, vatrogasaca 193, hitne pomoći 194, vojne hitne pomoći 1976, službe za obaveštavanje i uzbunjivanje 1985, pomoći na putu 1987 i vojne policije 19860.

Republička agencija za elektronske komunikacije (Ratel) je postigla dogovor sa sva tri operatora – Telekomom, Telenorom i Vipom da do kraja godine bude ostavljena mogućnost paralelnog pozivanja novih i starih brojeva, kako ne bi došlo do neželjenih situacija.

Kako je ranije izjavio direktor Ratel Milan Janković, ovaj Plan numeracije usklađen je sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, Međunarodnom telekomunikacionom unijom, ali i evropskim standardima. Plan numeracije Ratel je usvojio aprila 2011, a stupio je na snagu 21. maja te godine.

Tokom jednogodišnjeg prelaznog perioda, građani su već mogli da pozivaju trocifrene brojeve.

Direktor Janković je naveo i da će posle formiranja Službe za hitne intervencije 112, ona objediniti policiju, hitnu pomoć i vatrogasce, pa će na kraju ostati samo taj trocifreni broj, koji je dodeljen Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru za vanredne situacije. Razlog za ovu izmenu je činjenica da savremeni, smart mobilni telefoni ne podržavaju biranje dvocifrenih brojeva, pa sa njih, na primer, u Beogradu nije moguće pozvati samo 92 nego 011 92.

[tanjug.rs, 20.05.2012.]