Eli Lili uskoro na srpskom tržištu

Ameri?ka farmaceutska kompanija “Eli Lili” uskoro stiže na srpsko tržište, rekao je potpredsednik ove kompanije Filip Prufer.

“U ovim izazovnim vremenima imamo ozbiljne namere u pogledu prisustva u Srbiji investiranjem i otvaranjem novog predstavništva kompanije Lili, jedne od deset najve?ih farmaceutskih kompanija u svetu”, rekao je Prufer na konferenciji za novinare.
Ova kompanija ve? neko vreme sara?uje sa lokalnim partnerima u Srbiji nude?i ograni?eni asortiman medicinskih proizvoda, uklju?uju?i one iz oblasti onkologije i lekove kao što su “cialis”, “forsteo” i humani insulini, kazao je on.
“Naši istraživa?ki napori su usmereni na ?etiri osnovne terapeutske oblasti – neuronauku, endokrine poreme?aje, kancer i kardiovaskularne bolesti”, kazao je Prufer i dodao da pored toga, zaposleni u kompaniji prate nau?ne inovacije koje su i van ovih kategorija bolesti.

Kompanija “Eli Lili” je 1990-ih je u Srbiji imala uspešnu saradnju sa “Galenikom”, od 2005. godine i sa kompanijom “Farmasvis”, a ima nameru da i dalje razvija partnerstvo na teritoriji Srbije, rekao je on.
Farmaceutska kompanija “Eli Lili” , sa sedištem u Indijanapolisu koju je 1876. godine osnovao Eli Lilly, danas ima oko 40.000 zaposlenih, istraživa?ke i razvojne kapacitete u osam zemalja, dok u[Ve?ernje  više od 50 zemalja vrši klini?ka ispitivanja.
Poznati lekovi ove kompanije le?e koronarne sindrome, bipolarne poreme?aje, kancer, depresiju, me?u kojima su “prozak”, “zipreks”, “iletin” i najnoviji lek protiv dijabetesa “byetta”.
     
[Ve?ernje novosti, 22.10.2009.]

Diabeta napomena: zbog predstoje?ih promena i vlasni?nih prestruktuiranja, došlo je do poreme?aja u snabdevanju doma?eg tržišta “Humulin” insulinima proizvo?a?a Eli Lili. Nadamo se skoroj stabilizaciji i nastavku nesmetanog snabdevanja.

 


 

 

.

Leave a Reply