Dijabetes i Ironman: Karlo Hubai

Karlo Hubai, ro?en 1982. godine u Somboru, je trenutno apsolvent na Fakultetu tehni?kih nauka u Novom Sadu, smer Mikrora?unarska elektronika.
Dijabetes Tip 1 mu je ustanovljen u martu 2000. godine prilikom sistematskog pregleda, a od 2006. godine je na intenziviranoj terapiji.
Rekreativnim biciklizmom i tr?anjem je po?eo da se bavi još u ranoj mladosti. Od 1999. godine po?inje ozbiljnije da trenira biciklizam. Po?etkom 2003. godine u?estvovao je u osnivanju biciklisti?ke sportske grupe zvanu SCG Sombor (Sombor Cycling Group). 2003. godine osvajaju drugo mesto, a 2004. godine prvo mesto u ekipnom plasmanu na Dunavskom Kupu. Ujedno, Karlo je osvojio 10. mesto u generalnom plasmanu sa odvoženih 20 trka u toku sezone. Osvaja i 6. mesto u generalnom plasmanu Fruškagora Open-a (trke koje se sastoje iz brdskih hronometara i odgovaraju?ih starosnih koeficijenata). Tako?e 2004. godine osvaja svoju prvu medalju. Drugo mesto (srebrna medalja) na trci u Svetozar Mileti?u.
2005. godine u Apatinu se osniva biciklisti?ki klub AS Apatin. Svi ?lanovi SCG Sombor prelaze u njega. Ponovo uzimaju prvo mesto u ekipnom plasmanu. Na trci u Apatinu je doživeo težak pad sa bicikla (pri brzini od 45 km/h) zbog koje nije mogao da trenira 2 meseca. Krajem sezone se ponovo vra?a na asfalt i završava kao 13-ti u generalnom plasmanu Dunavskog Kupa. U novembru osvaja srebrnu medalju na državnom prvenstvu za amatere u Ciklo-krosu.
2006. godine prelazi u novosadski biciklisti?ki klub “Elite”, ina?e organizator Dunavskog Kupa i Fruškagora Open-a.
Od 2007. godine vozi za BK Vojvodina i radi kao trener mla?ih kadeta u BK Vojvodini, a ujedno i osvaja 13. mesto u generalnom plasmanu Dunavskog Kupa, kao i tre?e mesto u ekipnom plasmanu. Od 2008. godine po?inje ponovo sa tr?anjem i laganim pripremama za svoj prvi Ironman. 2008. godine u Novom Sadu je istr?ao svoj prvi polumaraton, a napokon 2009. godine i Somborski polumaraton. Od 2009. godine poseduje biciklisti?ku licencu Elite, i vozi svoju prvu “profesionalnu” trku Lige Srbije u biciklizmu.

Karlov projekat Dijabetes bez granica je osmišljen sa željom da inspiriše i pokaže da osobe sa dijabetesom mogu uraditi ?ak i Ironman. Ove godine planira da u?estvuje u Ironman triatlonu u Ma?arskoj.

Pozivamo sve kompanije i ljude dobre volje da našem studentu i velikom borcu protiv dijabetesa pomognu oko troškova puta za ovu trku, kao i za naredne pripreme. Karla možete kontaktirati na email

[Diabeta.net, 16.07.2009.]

 

 


 

 

.

Leave a Reply