Nova uredba za AccuChek Go

Od 10.12.2008. godine firma ADOC d.o.o. Beograd, kao uvoznik i distributer Diabetes Care programa inoproizvo?a?a Roche Diagnostics, Nema?ka, u mogu?nosti je da Vam isporu?i novi Accu-Chek Performa aparat i test trake za merenje nivoa še?era u krvi.
Accu-Chek Performa test trake se refundiraju osiguranim licima, shodno ugovoru zaklju?enom sa RZZO po?ev od 10.12.2008.

Novom uredbom RZZO od 18.12.2008. pravo na aparat i trake za AccuChek Go imaju samo deca do 12 godina starosti. Ostali osiguranici, koji su koristili trake za AccuChek Go, mogu besplatno zameniti svoj Go za aparat Performa u svakoj državnoj apoteci. Nakon zamene aparata, svi osiguranici koji ostvaruju pravo na trake preko fonda, mogu nastaviti da redovno uzimaju trake za aparat Performa. Kao i za AccuChek Active, ni za aparat Performa ne postoje starosna ograni?enja. Tako?e, aparat u Beogradu možete besplatno zameniti u Korisni?kom centru Adoc d.o.o. u ulici Jove Ili?a br. 15, od 8 do 16 ?asova.

Državne apoteke su nove izmene dobile u pisanoj formi 22.12.2008., stoga ?e ponegde verovatno biti potrebno malo više vremena da se svi relevatni poslovi uhodaju.

?¢‚Ǩ¬¢ dovoljno je samo 0.6 ?鬺l krvi
– AST opcija – mogu?nost testiranja sa alternativnih mesta
?¢‚Ǩ¬¢ redoziranje mogu?e u 5 sekundi
– bez nepotrebnog trošenja test traka
?¢‚Ǩ¬¢ idealnih dimenzija sa velikim displejom
– jednostavan za koriš?enje
?¢‚Ǩ¬¢ Accu-Chek Multiclix
– skoro bezbolno testiranje
?¢‚Ǩ¬¢ memorisanje 500 rezultata merenja
?¢‚Ǩ¬¢ vreme merenja 5 sekundi

U svakom Accu-Chek Performa kompletu se nalazi:
?¢‚Ǩ¬¢ Aparat sa detaljnim uputstvom za upotrebu na srpskom jeziku
?¢‚Ǩ¬¢ 10 test traka
?¢‚Ǩ¬¢ Accu-Chek Multiclix lancetar sa 2 kompleta uložaka
(ukupno 12 lanceta)
?¢‚Ǩ¬¢ AST nastavak
?¢‚Ǩ¬¢ Dnevnik samokontrole

(Diabeta.net, 22.12.2008.)
.

Leave a Reply