Borba protiv dijabetesa

U borbi protiv dijabetesa najvažnija je prevencija i edukacija gra?ana o faktorima rizika, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljevi?.

On je novinarima pre po?etka radnog sastanka o prevenciji te bolesti u Beogradu kazao da dijabetes tipa dva nastaje usled gojaznosti, pušenja, fizi?ke neaktivnosti i genetskih faktora, a da je najvažnija edukacija gra?ana da bi se spre?io njen nastanak.

Milosavljevi? je lekarima na radnom sastanku kazao da, da bi se sproveo skrining program i merili postignuti rezultati, pored baze podataka, mora postojati dobra organizacija.

Prema njegovim re?ima, ta bolest se le?i tabletama, a cilj je da se otkrije u najranijoj fazi da bi se izle?ila ili kontrolisala.

Skrining programi se sprovode pozivanjem na preventivne preglede zdravih osoba koje su u rizi?nim grupama za dobijanje odre?enih bolesti.

U Srbiji ne postoji nacionalna baza podataka o obolelima od še?erne bolesti, ali se procenjuje da je oko 400.000 ljudi obolelo, od ?ega 3.000 dece.

[Beta, 24.09.2008.].

Leave a Reply