HbA1C

HbA1C ili glikozilirani hemoglobin A1C pokazuje prosečnu vrednost šećera u krvi tokom poslednja tri meseca, odnosno njegovu koncentraciju u eritrocitima, čiji je vek 120 dana. To je najbolji način da se utvrdi da li je glikemija pod kontrolom. Ako znate koja je vrednost hemoglobina A1C, znaćete i da li je vaša bolest dobro kontrolisana. Ta vrednost je i upozorenje lekaru da treba da koriguje terapiju. Dobar rezultat ukazuje na to da je terapija odgovarajuća i da je vrednost šećera u krvi pod kontrolom.

Svi dijabetičari treba da kontrolišu vrednost hemoglobina A1C najmanje dva puta godišnje, ili na svaka 3 meseca dokle god se ne stabilizuje vrednost šećera u krvi. Ukoliko je njegova vrednost ispod 7%, smatra se da je šećerna bolest optimalno regulisana. Ukoliko njegova vrednost prelazi 9%, veća je i mogućnost pojava promena na očnom dnu, bubrezima, nervnom sistemu. Vrednost hemoglobina A1C preko 8% zahteva korekciju terapije.

Analiza glikoziliranog hemoglobina A1C se sprovodi u bilo kojoj laboratoriji, najčešće iz venske krvi. Test iz kapilarne krvi se retko sprovodi zbog problema u nabavci potrebnih reagenasa. Ovu analizu možete sprovesti u bilo koje doba dana i ne morate voditi računa da li ste jeli, primili insulin, ili ne.

Novi standardi od 1.9.2011.
Međunarodna federacija za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC) je napravila novi standard koji je specifičan za HbA1c i razvila referentnu metodu za njegovo određivanje. Predstavnici ADA, EASD, IDF i IFCC-a su usvojili (Diabetes Care 2007;30:2399-2400) IFCC metodu za HbA1c kao globalni standard za kalibraciju svih metoda za određivanje HbA1c, kao i novi način izveštavanja rezultata za HbA1c u IFCC jedinicama (mmol/mol), pored postojećeg u % (DCCT/NGSP).

Šta predstavljaju nove jedinice i u kakvom su odnosu sa starim?
Rezultati za HbA1c izraženi u mmol/mol su sledivi prema IFCC referentnoj metodi i predstavljaju mmol HbA1c po mol-u ukupnog Hb (za koga nije vezana glukoza).

 
Odnos između starih i novih jedinica je sledeći:

HbA1c (DCCT/NGSP)

(%)

  HbA1c (IFCC)

(mmol/mol)

 4,0  20
 5,0  31
 6,0  42
 6,5  48
 7,0  53
 7,5  58
 8,0  64
 8,5  69
 9,0  75
 9,5  80
 10,0  86

ili primenom sledeće jednačine:

IFCC-HbA1c (mmol/mol) = [DCCT/NGSP-HbA1c (%)  – 2,15]  x  10,929

Od kada se vrši promena izveštavanja rezultata određivanja HbA1c?
Rezultati određivanja HbA1c izraženi u novim jedinicama (mmol/mol) se razlikuju od dosadašnjih izraženih u starim jedinicama (%). Počev od 1.9.2009. godine i naredne dve godine rezultati određivanja HbA1c biće izraženi u starim i novim jedinicama čime se omogućava da lekari i pacijenti postanu familijarni sa rezultatima za HbA1c izraženim u mmol/mol i time se smanji rizik za nastanak komplikacija kod pacijenata sa dijabetesom.
Od 1.9.2011. godine rezultati određivanja HbA1c biće izraženi samo u u novim IFCC jedinicama (mmol/mol).

Koja su ograničenja određivanja HbA1c?
Rezultati za HbA1c (izraženi u % ili u mmol/mol) mogu da budu lažno povišeni ili sniženi u izvesnim stanjima kao što su: hematološka stanja kod kojih postoji abnormalan “obrt” eritrocita, prisustva abnormalnih hemoglobina i kod nekih pacijenata sa bubrežnim i jetrenim oboljenjima. U trudnoći su rezultati za HbA1c niži za 0,5% zbog hemodilucije i drugih faktora.
Zbog prisustva abnormalnog hemoglobina, rezultati za HbA1c mogu da variraju u zavisnosti od primenjene metode za određivanje, kao i od prisutne hemoglobinopatije. U ovim stanjima se preporučuje korišćenje rezultata određivanja HbA1c za detekciju trenda glikemijske kontrole pacijenta, a ne kao ciljne vrednosti.

.

Leave a Reply