Članica IDF-a
IDF
IDF
Vankuver 2015

Arhiva vesti

Linkovi

Šta je to EMNG pregled

30. 11. 2011.

Dr Dragana Kuljić Obradović

emng

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda koja se obavlja kada postoji sumnja na postojanje bolesti perifernog motornog i/ili senzitivnog neurona, nervnih korenova, pleksusa, perifernih nerava, neuro-mišićne spojnice i mišića.

Pregled EMNG se obavlja nakon pregleda specijaliste neurologije, koji postavlja radnu dijagnozu na osnovu koje se određuje koja će se vrsta pregleda obaviti, koji će se mišići i nervi ispitivati i koje su dopunske analize potrebne.

EMNG pregled se najčešće obavlja kod sumnje na postojanje različitih vrsta neuropatija koje su česte u opštoj populaciji, a posebno u pojedinim oboljenjima kao što je šećerna bolest. Kod bolesti motornog neurona EMNG predstavlja najmoćnije, a ponekada i jedino dijagnostičko oružje. Mijastenija gravis je bolest neuro-mišićne spojnice koja se, takođe, može relativno rano dijagnostikovati pomoću EMNG, što omogućava uključivanje terapije na vreme i značajno popravljanje kvaliteta života pacijenata. I mnoge druge bolesti se dijagnostikuju pomoću EMNG, ali se pomoću njega može pratiti i tok bolesti, delovanje terapije ili hiruških intervencija.

Stimulacijom perifernih nerava električnom strujom i registracijom akcionih potencijala mišića koji je inervisan od strane ispitivanog nerva (elektroneurografija), kao i registracijom električne aktivnosti mišića pomoću iglene elektrode koja se uvodi u mišić (elektromiografija), dobijaju se podaci o stanju delova perifernog nervnog sistema koji su nedostupni pregledima pomoću drugih dijagnostičkih metoda.

Elektroneurografija (ENG) je neinvazivna elektrofiziološka dijagnostička metoda merenja odgovora mišića i živaca na električnu stimulaciju i određivanje brzine električne provodljivosti živaca, upotrebom površinskih elektroda (u vidu ploče).

Elektromiografija (EMG) je invazivna elektrofiziološka dijagnostička metoda snimanja električnih potencijala mišića. Obavlja se kratkim uvođenjem tanke igle-elektrode u određena mesta mišića koji se ispituje.

U KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, EMNG pregled traje 30 do 90 minuta u zavisnosti od broja testiranih nerava i mišića jer se svakom pacijentu radi različit set testova što zavisi od uputne dijagnoze. Zbog upotrebe iglenih elektroda (koriste se iglene elektrode za jednokratnu upotrebu) i stimulisanja električnom strujom pregled može biti u manjoj ili većoj meri bolan i neprijatan, ali ga većina bolesnika dobro podnosi.

Na pregled pacijent treba da dođe čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu. Savetuje se da pacijent na pregled ne dolazi gladan i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Jedino u slučaju pacijenata sa mijastenijom gravis koji su na terapiji Mestinonom, ovu terapiju treba obustaviti 12 sati pre pregleda.

Pre pregleda, pacijentu se objašnjava način pregleda, nakon čega pacijent, ukoliko je saglasan, potpisuje pristanak na pregled.

U Bolnici za neurologiju KBC „Dr Dragiša Mišović Dedinje“ EMNG pregledi se obavljaju u kabinetu za neurofiziologiju. Preglede obavljaju iskusni specijalisti na savremenom aparatu. EMNG se radi kako za stacionirane tako i za ambulantne pacijente kojima specijalista neurologije postavi indikacije za obavljenje ovog pregleda. Pregled se obavlja u prijatnom ambijentu, pacijent dobija sva obaveštenja o samom pregledu, ali i o nalazima, kao i savet o daljem tretmanu. Pregledi se zakazuju, a prosečno vreme čekanja na pregled je dve nedelje. U slučaju da stanje pacijenta zahteva da se hitno postavi dijagnoza, a na osnovu mišljenja neurologa, čekanje je kraće.

[Danas, 22.11.2011.]

Moj džepni pankreas
Plavi krug