Čak 8 procenata stanovništva boluje od dijabetesa

Ulaganje u prevenciju, ranu dijagnostiku i adekvatnu terapiju dijabetesa štedi državi i obolelima novac a čuva život!

SC

Danas je u Sava centru održan stručni skup na temu savremenih trendova u lečenju dijabetesa – od kontrole nivoa šećera u krvi, do prevencije i lečenja komplikacija, kome je prisustvovalo više od 400 medicinskih radnika. Velika zainteresovanost stručnjaka za ovu temu nije neočekivana jer danas u Srbiji 8 procenata stanovništva, ili 630 000 ljudi, boluje od dijabetesa. Čak polovina od tog broja ne zna da ima ovu bolest. Istraživanja pokazuju da će se broj obolelih u narednim decenijama povećati na preko 9.5 procenata.

Prof. dr Nebojša Lalić, predsedik Republičke stručne komisije za dijabetes, istakao je značaj prevencije, odgovarajuće terapije i otkrivanja bolesti na vreme. “Lečenje osobe kojoj je na vreme dijagnostikovan dijabetes, kod koje je odmah započeto lečenje i time sprečen nastanak komplikacija dijabetesa, državu i samog pacijenta može da košta nekoliko desetina, pa čak i nekoliko stotina puta manje. Kod obolelih koji se ne leče, javljaju se teške komplikacije kao što su bolesti srca, slepilo, oštećenje bubrega, čime se drastično umanjuje kvalitet života, a trošak lečenja povećava.“

Prim dr Miodrag Đorđević, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije, ukazao je na značaj preventivnih mera, pre svega adekvatne ishrane, redovnih fizičkih aktivnosti kao i redovnih kontrola nivoa šećera u krvi. „Dijabetes se može sprečiti. Osobe koje su obolele mogu da izbegnu komplikacije bolesti dobrom regulacijom i dnevnom kontrolom nivoa šećera u krvi i vođenjem zdravog života uprkos dijabetesu“ dodao je dr Đorđević.

Stela Prgomelja, podpredsednica Dijabetološkog saveza Srbije, naglasila je da dijabetes najviše pogađa radno aktivno stanovništvo. „Neophodno je podići nivo svesti kod građana o tome kako da ne obole od dijabetesa. Osobe koje već žive sa ovim stanjem moraju imati adekvatnu edukaciju, savremenu terapiju i mogućnost za sprovođenje samokontrole, kako bismo sprečili nastanak invaliditeta i rano penzionisanje“.

Uprkos rastućem trendu i sve većim troškovima lečenja, dijabetesu se često ne pridaje pažnja koju zaslužuje. Delimično i zbog toga što mnoge osobe koje imaju dijabetes nisu ni svesne da ga imaju i ne traže pomoć za ono što smatraju nevažnim simptomima, sve dok se ne ustale tokom višegodišnjeg perioda. Dijabetes se često ne beleži kao uzrok smrti u slučajevima gde je glavni uzrok smrti bila jedna od tipičnih komplikacija dijabetesa kao što su srčani udar, moždani udar ili oštećenja bubrega.