Lekovite vode i banjsko lečenje

 
Do danas nisu pronađene lekovite vode – banje, koje mogu da leče šećernu bolest. Međutim, u nekim banjama postoje specijalizovana lečilišta – ustanove (RH – rehabilitacioni centri) koje se bave lečenjem i rehabilitacijom obolelih od šećerne bolesti. Pravo na besplatno lečenje (lečenje na teret socijalne medicinske zaštite) u RH-centru ima svaki dijabetičar jedanput, i to pri otkrivanju šećerne bolesti. Ovo namensko korišćenje boravka u RH-centru ima za cilj da višestruko obučavanje svakog dijabetičara (očuvanje zdravlja pomoću odgovarajućeg lečenja, poznavanja svoje bolesti i primene higijensko-dijetetskih mera). Najčešći rezultat svih preduzetih mera u RH-centru je dobro regulisana šećerna bolest. Dobar broj dijabetičara se pravilno obučava (edukuje) i dalje lečenje nije poseban problem.

Međutim, jedan broj dijabetičara smatra da je problem njihovog zdravlja pre svega stvar lekara i ostalih koji učestvuju u lečenju. Takav dijabetičar ne iskoristi svoje vreme boravka u RH-centru (ili pri pregledu kod svog lekara ili pri boravku u bolnici) za promenu ranije stečenih navika u odnosu na način življenja (ishrana, pušenje, upotreba alkohola, fizička aktivnost i dr.), već sve svoje probleme prepušta onima koji treba zajedno sa njim da brinu o njegovo zdravlju. Prepuštanje svojih obaveza drugima znači ne voditi računa i svom zdravlju, a to najčešće dovodi do stalno loše regulisanog dijabetesa.

Treba imati u vidu da se dobro regulisana šećerna bolest može uvek dobro održavati, ako su za to zadovoljeni potrebni uslovi – izbegavanje stresnih situacija i sekiracija, preterane napetosti, ne dozvoliti porast telesne težine – gojenje, redovno uzimanje lekova uz pravilan način ishrane i dovoljno fizičko angažovanje – rad kombinovan sa rekreacijom. Zanemarivanje pomenutih momenata dovodi do loše regulisane šećerne bolesti i u najboljem RH-centru.

Korišćenje lekovite vode kao pijaće ima za svrhu poboljšanje u varenju, sa jedne strane, i stvaranje novih navika i jačanje volje u vezi sa "uzimanjem vode i obroka u određeno vreme – kao lek", sa druge strane. Tako, indirektno ovakva voda ima svrhe kao koristan napitak u dijetetskoj ishrani.

Banjsko kupanje je korisno za dijabetičare isto koliko i za zdrave. Ono je vid rehabilitacije – rekreacije, u bilo kom mestu i bilo kom prirodnom ambijentu – vodi. Banjsko lečenje mogu da koriste svi dijabetičari u svom sopstvenom aranžmanu. Ovakvo lečenje je štetno jedino za dijabetičare sa povišenim krvnim pritiskom, isto kao i za osobe koje boluju samo od povišenog krvnog pritiska.

Poznata banjska lečilišta sa osposobljenim ustanovama za prihvatanje obolelih od šećerne bolesti su u Vrnjačkoj Banji i Bukovičkoj Banji (deca).

Najnovijim izmenama Pravilnika o rehabilitaciji (maj 2012), lica do 18 god. Insulin zavisna imaju pravo na Banju jednom u 12 meseci, u trajanju od 10 dana.
Lica starija od 18 god. insulin zavisna imaju pravo na Banju svaka 84 meseca u trajanju od 5 dana.

Pravilnik o rehabilitaciji (banjskom lečenju) o trošku RZZO.pdf

.

Leave a Reply