Vodič za decu i roditelje

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Beograd

Autori: Prof dr Dragan Zdravković, dr Tatjana Milenković, dr Ljiljana Plavšić, dr Sladana Živanović

‘Osnovni principi terapije insulinom kod dece i mladih sa dijabetesom melitusom tipa 1’

naslovna– Vodič za decu i roditelje – (pdf).

Leave a Reply