Planiranje porodice

Planiranje porodice
Brak, planiranje porodice i njeno kompletiranje su životni problemi sa kojima se susreće svaka dobro socijalizovana mlada osoba, pa i dijabetičar. Najčešće se mladi ljudi međusobno znaju ili poznaju pre stupanja u brak. Ovo je prilika da se informišu o mnogim ličnim problemima, pa i zdravlju. Međutim, bez obzira na predbračnu informisanost, zakonom je predviđena obaveza partnera da budu obavešteni o zdravlju buduće zajednice. Problem zdravlja je manje delikatan kada su u pitanju budući supružnici dijabetičari, jer oni ulaze "ravnopravno" u bračnu zajednicu i problem dijabetesa je njihov zajednički problem. Takođe, pojava šećerne bolesti u već oformljenoj bračnoj zajednici ne bi trebalo da bude predmet nesporazuma. Ovde najčešće dolaze do izražaja vaspitne i karakterne osobine supružnika u odnosu na uzajamne obaveze i zaštitu porodice.

Trudnoća i potomstvo
Proširivanje porodice stoji kao prvi biloški problem u braku mladih dijabetičara. Ukoliko nisu nastale promene u seksualnoj aktivnosti oba partnera, a posebno muškarca (impotencija), pitanje proširivanja porodice ne bi trebalo da predstavlja poseban problem. Trudnoća i njeno normalno iznošenje su bili ozbiljan medicinski problem do pre nekoliko decenija. Danas postoje organizovani centri pri većim ginekološko-akušerskim ustanovama u kojima se prati zdravstveno stanje dijabetičke trudnice od momenta začeća do porođaja. O mogućnosti da zdrava trudnica u toku trudnoće dobije šećernu bolest pročitajte pod odeljkom Dijabetes u trudnoći.

Šećerna bolest mora da bude dobro regulisana pre i u toku same trudnoće, a najcelishodnije njeno lečenje je multipliciarnim dnevnim injekcijama insulina ili insulinskom pumpom gde je to moguće. Potrebe za insulinom se u trudnoći povećavaju, dok posle porođaja opadaju. Dobro regulisan dijabetes je preduslov da ne dođe do pobačaja ploda. Mogućnost da dete iz porodice (i uže familije) dijabetičara dobije šećernu bolest u toku svog života veća je od mogućnosti deteta iz porodice zdravih roditelja, a sasvim jednaka sa mogućnošću deteta iz porodice u kojoj roditelji ne znaju za pretke dijabetičare, a takvi preci su postojali.

Potomci iz porodice dijabetičara mogu da budu zdrave osobe celog života, mogu da u toku života obole od šećerne bolesti (kasnije) ili mogu da je dobiju u detinjstvu. Svaki potomak iz porodice dijabetičara je potencijalni (pre)nosilac šećerne bolesti, a njeno ispoljavanje najčešće zavisi od drugih uticaja koji mogu da budu od presudnog značaja (Uzroci nastajanja).

.

Leave a Reply