Romi i dijabetes – Romani People and Diabetes

Prvi deo – Part one
httpv://www.youtube.com/watch?v=4RVjsckIx2U
 
Drugi deo – Part two
httpv://www.youtube.com/watch?v=aqGslDzMq04

Abstrakt:

ISPITIVANJE UČESTALOSTI DIJABETESA U ROMSKOJ POPULACIJI

Teodora Beljić Živković1, Rodoljub Živković2, Toma Ignjatović2, Stela Prgomelja2, Milica Marjanović1, Ivan Soldatović3, Branka Koprivica4 i Dragoljub Acković5

1Kliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Interna klinika, Kliničko bolnički centar “Zvezdara” u Beogradu, 2Dijabetološki savez Srbije, 3Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Medicinski fakultet Beograd, 4Specijalna bolnica Stari Slankamen i 5Roma Community Centar 8 April

Poznato je da Romi boluju od respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja. Moguće je da boluju i od dijabetesa zbog prisutnih faktora rizika: siromaštva, gojaznosti i stresa čestih migracija. Cilj našeg rada bio je da se ispita učestalost dijabetesa u romskoj populaciji u Srbiji i ustanove mogući faktori rizika za ovo stanje. Metode: U periodu od oktobra 2006 do maja 2008. godine, Dijabetološki savez Srbije ispitao je učestalost dijabetesa u 11 urbanih i 8 seoskih naselja. Merenja glikemija vršena su u osoba starijih od 18 godina. Pored nalaza glikemije, imena, mesta življenja, godine rođenja, upisivalo se da li je osoba gojazna, da li ima dijabetes i pozitivnu porodičnu anamnezu. Rezultati: Ukupno je bilo urađeno 2015 merenja glikemija. Statističkom obradom obuhvaćeno je 1465 osoba sa potpunim podacima. Prosečna starosna dob ispitivanih Roma bila je 42.42 -  15.69 godina. U gradskim naseljima urađeno je 825, a u seoskim 641 merenja. Gojaznih Roma bilo je 577 (39.4%), a normalno uhranjenih 888 (60.6%). Ukupno je 87 od 1465 Roma (5.9%) znalo da ima šećernu bolest. Merenjem glikemija otkriveno je još 76 novih slučajeva (5.2%). Svi su imali tip 2 dijabetes. Romi sa dijabetesom bili su značajno stariji od onih bez dijabetesa (F= 28,33 ; p<0,01). Porodična anamneza bila je pozitivna u 1/3 Roma. Rizik za dijabetes je 3,48 puta veći ako postoji pozitivna porodična anamneza (OR 3.47; 95% interval poverenja 2.37-5.1; p<0.01). Gojaznost je bila značajno više zastupljena u Roma sa dijabetesom i novootkrivenim slučajevima (X2=32.555 ; df=3; p<0.01). Rizik da gojazna romska osoba dobije dijabetes 2 puta je veći, u odnosu na normalno uhranjene (OR 2.107, 95% interval poverenja 1.249  – 3.554; p<0.01). Dijabetes je bio značajno više prisutan među gradskim življem (X2=25.205 ; df=2; p<0.01). Rizik za pojavu dijabetesa je 3,649 puta veći kod Roma koji žive u gradu nego na selu (OR 3.649, 95% interval poverenja 1.998 – 6.662; p<0.01). Zaključak: U?estalost dijabetesa u Roma moguće se razlikuje od učestalost dijabetesa u Srbiji, što ukazuje na neophodnost daljeg ispitivanja. Faktori rizika za pojavu dijabetesa tip 2 u Roma su srednja životna dob, porodična anamneza, gojaznost i život u urbanim naseljima.

.