Pravilnik

Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Aktuelni Pravilnik o pomagalima od 23.01.2013. ("Sl. Glasnik RS"  br. 7/13) možete preuzeti sa sajta RFZO, ako kliknete OVDE
Takođe, ovde možete pogledati spisak dobavljača koji su se kvalifikovali na republičkom tenderu u restriktivnom postupku za trake, lancetare i lancete.  fond1fond2

.

Leave a Reply