O nama

Dijabetološki savez Srbije je udruženje osoba koje žive sa šećernom bolešću (dijabetičara), onih koji žive za (zdravstvenih radnika) i onih koji žive od šećerne bolesti (individualaca – proizvođača zdrave hrane i entuzijasta iz farmaceutske industrije). To je neprofitna, nevladina edukativna društvena organizacija, osnovana 1997. godine. Postala je članica posmatrač u Internacionalnoj dijabetološkoj federaciji (IDF – International Diabetes Federation) na Svetskom kongresu IDF-a u Mexico City-ju 2000. godine. Punopravni član IDF-a sa pravom na 3 glasa u IDF-u postala je 2003. godine na Svetskom kongresu IDF-a u Parizu.

Diabetološki savez Srbije u ovoj organizaciji zastupa i predstavlja osobe sa dijabetesom sa teritorije Srbije na globalnom i evropskom nivou. Učestvuje na redovnim godišnjim sastancima za region Evrope, a svake treće godine na Svetskom kongresu IDF-a ima svoj štand, na kome izlaže rezultate naših udruženja i dostignuća u edukaciji i terapiji dijabetesa.

U svom radu Dijabetoloki savez Srbije je do sada učinio puno toga u edukaciji osoba sa dijabetesom i promociji zdravih stilova života. Izdvojićemo samo neke. Organizovano je deset izložbi prehrambenih, farmaceutskih, tehničkih i  edukativnih proizvoda za zdrave i osobe sa dijabetesom u prostorijama Privredne komore Srbije, pod nazivom “DiaBeta”. Prvi internet sajt o dijabetesu – www.diabeta.net – publikovan je 2002. godine. Prvi „Video priručnik za osobe sa dijabetesom“, snimljen je 2004. godine, prikazivao se na većini TV stanica u Srbiji, Crnog Gori i Republici Srpskoj.
Organizovano je na desetine kampova za odrasle osobe i edukativnih produženih vikenda za poslovne ljude sa dijabetesom. Nosilac je istraživanja učestalosti dijabetesa u romskoj populaciji.  Svake godine, zajedno sa aktivistima beogradskog udruženja, proverava nivo šećera u krvi i vrši procenu rizika za nastanak tipa 2 dijabetesa poslanicima u Domu narodne skupštine Srbije.

Dijabetološki savez Srbije u saradnji sa IDF-om, svojom matičnom asocijacijom, sprovodi neophodne pripreme za realizaciju obeležavanja 14. novembra, Svetskog dana dijabetesa, na teme koje određuje IDF. Pripema, prevodi i štampa promotivni materijal vezan za Sveski dan dijabetesa.
Pomaže udruženjima u Srbiji da potrebne poruke i dobijene materijale prezentuju na pravi način u svojim sredinama.
Sarađuje sa štampanim i elektronskim medijima kako bi se u našem narodu podigla svest o dijabetesu kao rastućoj pandemiji i prepoznao plavi krug kao međunarodni simbol za dijabetes. Pruža svu neophodnu pomoć i podršku osnivanju novih udruženja na teritoriji naše zemlje i u okruženju. Takođe, u stalnom je kontaktu sa srodnim savezima i udruženjima koja u svom članstvu mogu imati i osobe sa dijabetesom.

Poslednjih godina Dijabetološki savez Srbije ulaže velike napore u ujedinjenju svih udruženja na teritoriji naše zemlje, sa ciljem da postane krovna organizacija, koja će jednoglasno i usaglašeno zastupati interese osoba sa dijabetesom, kako u ostvarivanju i proširivanju prava, tako i u poboljšanju uslova zdravstvene zaštite i kvaliteta njihovog života.

.

Leave a Reply