Samokontrola

Obuku (edukaciju) dijabetičara za samokontrolu bolesti obavlja lekar endokrinolog, ili njegovi saradnici. Obuka se obavlja pojedinačno ili grupno. Individualna edukacija je naročito korisna za podučavanje u davanju insulina, a kolektivna za sve ostale vidove edukacije. Edukacija se obavlja direktno (direktan kontakt edukatora sa učesnikom edukacije) ili indirektno (npr. davanjem štampanog materijala), ili kombinovanim postupkom.

Obuka za samokotrolu podrazumeva program neophodnih mera za osamostaljivanje dijabetičara u kontroli svoje bolesti između dva kontrolna pregleda kod lekara kod koga se leči.

Samokontrola

Program samokontrole šećerne bolesti standardno obuhvata:

 1. kontrolu telesne težine
 2. poseban režim ishrane
 3. fizičku aktivnost
 4. davanje insulina ili uzimanje tabletiranih lekova
 5. redovno (poželjno svakodnevno) merenje visine šećera u krvi
 6. pregled mokraće ili krvi putem tračica za određivanje visine ketona (acetona)
 7. evidenciju rezultata dobijenih kontrolnim pregledima
 8. korišćenje odgovarajućih minerala, vitamina i antioksidanasa
glukometar

Dobra kontrola šećerne bolesti podrazumeva redovnu upotrebu glukometra, kako bismo imali uvid u visinu šećera u krvi u različitim situacijama.

lanceta

Na slici: naprava sa oprugom za automatsko bockanje prsta, u koju se ubacuje lanceta (specifična iglica). Uglavnom se isporučuje zajedno sa glukometrom i pakovanjem od 25 lanceta.

Savet: Kada merite šećer, bocnite jagodicu prsta ne u centar, već sa strane, kako bi se izbegli nervni završeci i smanjio bol.

Korisna video uputstva na srpskom jeziku za Accu-Check glukometre i lancetare: www.youtube.com/user/AccuChekSerbia/videos


Najčešće greške koje se prave kod merenja šećera:

 1. ruke nisu oprane
 2. kodiranje nove serije traka je zaboravljeno
 3. znoj na dlanovima razblažuje kap krvi
 4. alkohol, kojim je obrisan prst, razblažuje kap krvi
 5. isuviše hladne ili tople ruke
 6. isuviše velika ili mala kap krvi na traci
 7. merenje iz prve kapi krvi, a ne iz druge (prva se uvek obriše)
 8. ceđenje kapi iz prsta
 9. trake ili aparat su ostavljeni u hladnoj prostoriji ili na direktnom suncu
 10. osoba koristi veliku dozu vitamina C, aspirina ili metformina, koji mogu da promene reakciju na traci

Racionalna kontrola šećerne bolesti – 2 puta nedeljno

Prva nedelja
Ponedeljak: pre doručka
Četvrtak: pre ručka

Druga nedelja
Utorak: pre večere
Petak: pre spavanja

Treća nedelja
Sreda: 2 sata posle doručka
Subota: 2 sata posle ručka

Četvrta nedelja
Isto kao prva nedelja

Nominalne vrednosti šećera u krvi:
4.4 – 7.8 mmol/L pre glavnog obroka
4.4 – 9.0 mmol/L 2 sata nakon obroka

Primer tabele za beleženje podataka

Ime i prezime: ____________________ Terapija: __________________

April pre doručka 2 sata posle doručka pre ručka 2 sata posle ručka pre večere 2 sata posle večere / pre spavanja Napomene (hipoglikemije, aceton, slavlja, stresovi sl.)
1.4. 6.3            
2.4.   7.1         17.00h – hipo (3.1)
3.4.     5.3        
4.4.       8.8      
5.4.         7.1    
6.4.           10.6* * malo parče kolača na slavi
7.4. 5.9            
8.4.   6.0          
9.4.     4.9        
10.4.       3.8*     * rad u bašti
11.4.         14.0*   * temperatura 38.4C, prehlada, nema acetona
itd…              

Napomena: Žene bi trebalo da beleže i svoje menstrualne cikluse, jer se u tom periodu često dešava da šećer varira

Povremeno (ili ukoliko lekar to zatraži) možete kod kuće da uradite “profil glikemije”, tako što ćete meriti visinu šećera u krvi u sledećim terminima u toku 24 časa:

 1. pre doručka (npr. u 8.00 h)
 2. 2 sata posle doručka (npr. u 10.00 h)
 3. pre ručka (npr. u 13.00 h)
 4. 2 sata posle ručka (npr. u 15.00 h)
 5. pre večere (npr. u 18.00 h)
 6. 2 sata posle večere (npr. u 20.00 h)
 7. u 22.00 h
 8. u 24.00 h
 9. u 03.00 h

Preračunavanje mg/dl u mmol/l (“stare” u “nove”) jedinice vrši se tako što se vrednost u mg/dl podeli sa 18 i na taj način dobije vrednost u mmol/l. Znači, ako glukometar pokazuje npr. 130 mg/dl, to će značiti 7.2 mmol/l.

.

Leave a Reply