Sačuvajte bubrege

10 zlatnih saveta kako da sačuvate bubrege

1. Težiti idelanoj kontroli šećerne bolesti

  • glikemija našte 5,5 mmol/l
  • glikemija 2h posle obroka do 7.5 mmol/l
  • HbA1c do 6.5%

2. Težiti idealnoj kontroli krvnog pritiska (ispod 130/80 mmHg)
3. Najmanje jednom godišnje uraditi pregled mokraće na prisustvo belančevina
4. Ako se u mokraći pojave belančevine, prvo treba isključiti infekciju bubrega i mokraćnih puteva, pa pregled mokraće na prisustvo belančevina ponoviti za 4-6 nedelja
5. Svaku infekciju mokraćnih puteva obavezno lečiti, a urinokulturu ponoviti posle završenog lečenja
6. Ako se prisustvo belančevina u mokraći održava, tražiti od svog lekara savet za dalje ispitivanje bubrega
7. Izbegavati primenu antibiotika koji imaju štetno dejstvo na bubrege
8. Izbegavati kontrastna snimanja bubrega, izuzev ukoliko za to ne postoji jaka potreba
9. Smanjiti unos soli u ishrani ispod 5 gr/dan, a belančevine životinjskog porekla na ispod 0.8 gr/kg
10. Kontrolisati masnoće u krvi najmanje jednom godišnje i, ukoliko se dokažu povećane vrednosti neke od njih, uzimati predložene lekove do njihovog normalizovanja

 

.

Leave a Reply