Holesterol

Masnoće u krvi

Novootkrivenu – neregulisanu, ili lečenu – a loše regulisanu šećernu bolest redovno prati povećana količina masnih materija u krvi. Zbog ovoga se obično kaže da dijabetes ide "ruku pod ruku" sa poremećajem u prometu i preradi masti.

Najčešća vrsta pregleda masnoća u krvi (lipida) je određivanje holesterola. Nalaz holesterola daje neku vrstu opšte orijentacije o prometu lipida, a radi kompletnijeg uvida u nastalu vrstu poremećaja prometa masti, potrebno je da se uradi pregled i triglicerida.

Normalne vrednosti holesterola su od 2.87 do 6.7 mmol/l, a triglicerida od 0.82 – 1.71 mmol/l. Postoji određivanje i drugih vrsta masnih materija u krvi, a potrebe za ovim analizama određuje lekar.

Medicinski izraz za povećane masnoće u krvi je hiperlipoproteinemija.

Posle dobro regulisane šećerne bolesti povećane vrednosti masnoća u krvi se najčešće normalizuju za 6 – 8 nedelja. U suprotnom, lekar vodi dijagnostički postupak za dokazivanje nezavisne pojeave poremećaja metabolizma masti.

Poremećaji u prometu i preradi proteina su finije strukturalne prirode i praktično se ne mogu dokazati uobičajenim laboratorijskim analizama. Ove promene su zanemarljive kod dobro regulisane šećerne bolesti, ali su dobra prerada i pravilan promet masti i proteina neobično važni za očuvanje krvnih sudova i organa.

.

Leave a Reply