Promene na koži

Promene na koži

Pored pomenutih promena koje zahvataju kožu (Oboljenja vegetativnog nervnog sistema), na koži  osobe sa dijabetesom mogu da se jave i druge promene sa kojima treba da bude upoznat.

Već je u narodu poznato da neke osobe sa dijabetesom imaju sklonost za pojavu čireva u fazi loše regulisane šećerne bolesti. Takođe je poznato da neke osobe sa dijabetesom postaju sklonije prema gljiviinim infekcijama po koži ili sluzokožama, koje su najčešće prolazne, pošto su vezane za pogoršanje ili loše regulisanu bolest (svrab na polnim organima u muškaraca i žena, ojedi i zapaljenje kože u preponama, u pazuhu, između prstiju nogu i ruku) ili su trajnije prirode (mrljaste promene po koži, koje se sitno perutaju).

Pojava plikova najčešće po koži stopala i šaka bezopasna je pojava i obično sama prolazi. Plikovi su različite veličine i obično ih je više na jednom mestu. Koža oko ovakvih plikova ima normalan izgled (nije crvena kao kod opekotina).

Kod osoba sa dijabetesom koje više godina imaju šećernu bolest može da se javi smanjena osetljivost prema toploti, pa se ne može jasno razlikovati toplo od vrućeg, a posledica je bezbolna opekotina (crvenilo kože bez ili sa plikovima). Ovo stanje treba razlikovati od spontano nastalih plikova.

Žulj je često prisutna promena na stopalima starijih ljudi, pa i  osoba sa dijabetesom. Ova, naizgled nevažna, promena može da bude presudna za pojavu vrlo ozbiljnih stanja, kao što je gangrena. Ovo je razlog da se žuljevi blagovremeno odstranjuju i da se nega stopala redovno obavlja.

.

Leave a Reply