Oralno zdravlje i dijabetes

clip_image001

Naš stomatolog savetuje

Dr Vitor Savković
, rođen 17.7.1986. godine u Beogradu. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Dugogodišnji saradnik Dijabetološkog saveza Srbije i Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda ‘’Plavi krug’’.
Pitanja možete postavljati na našoj FB stranici.

 

Promene u usnoj duplji nastale kao posledica dijabetesa su brojne, ali obično bezbolne i sporog napretka. Usna duplja je zatvorena, intimna i nepristupačna sredina za pregled, zbog čega se veliki deo promena primećuje tek na stomatološkoj stolici. Ovo su uglavnom razlozi kasnog javljanja stomatologu i nedovoljne motivacije za redovne kontrole.
Komplikacije koje prate dijabetes utiču i na usnu duplju koja zbog specifične građe i funkcije biva podložna velikom broju promena. Oboljenja usne duplje nisu karakteristična samo za osobe sa dijabetesom, ali postoji određeni broj promena i bolesti koje se javljaju češće i imaju brži napredak nego u osoba koje nemaju dijabetes. Takođe, oboljenja usne duplje značajno utiču na regulaciju dijabetesa, kao i na kvalitet svakodnevnog života.

Parodontopatija, karijes, kandidijaza (gljivično oboljenje), stomatopiroza (peckanje i žarenje u ustima), kserostomija (suva usta) i halitoza (neprijatan zadah) su oboljenja koja su najzastupljenija u populaciji oboleloj od dijabetesa.

Održavanje oralne higijene, redovne posete stomatologu i dobra regulacija dijabetesa su neizostavni koraci ka ublažavanju i smanjenju broja oralnih komplikacija.
To sve spada u primarnu prevenciju i podrazumeva da se ona sprovodi pre nego što nastanu promene, u cilju prolongiranja njihovog nastanka.

Ukoliko se ove mere sprovode nakon nastanka oboljenja, tada već govorimo o sekundarnoj prevenciji, to jest lečenju, kada je jako važno što ranije primetiti nastale promene. Iz ovih razloga je potrebno razumeti kako i zašto ta oboljenja nastaju i steći informacije o tome kako ih rano prepoznati, radi što efikasnije terapije.

.

Leave a Reply