Oboljenje nervnog sistema

Dijabetička polineuropatija (Polyneuropathia Diabetica) ili neuropatija (Neuropathia Diabetica) je relativno česta komplikacija, a posledica je oštećenja arterijskih kapilara u nervnim (živčanim) stablima. Najčešće oboljevaju išijadični živci – njihovi ogranci (noge), i to simetrično. Mogu da obole i drugi nervi na različitim delovima tela (ruke, telo, lice).

Znaci koji najavljuju prisustvo ovakvog stanja su:

  1. paljenje, sevanje ili mravinjanje po nogama (naročito tabani)
  2. povremeni ili stalni utisak utrnulosti ili tuposti
  3. osećaj da su noge u čizmama ili čarapama
  4. gubitak refleksa (petnih i kolenih)

Polineuropatija može da dovede do delimične oduzetosti mišića (otežan hod) ili potpune (hod onemogućen). Ovakva stanja nose medicinski naziv pareze ili paralize odgovarajućih nerava.

Lečenje i kontrolu dijabetičke polineuropatije (neuropatije) najčečće obavlja lekar specijalista – neurolog. Leči se tabletiranim lekovima ili injekcijama, a kontrola se obavlja svakih 6-8 nedelja ili 2-4 meseca.

.

Leave a Reply