Hiperglikemijska koma

Hiperglikemijska ili dijabetička koma je najteža i najozbiljnija akutna komplikacija šećerne bolesti. Da bi pala u komu, osoba sa dijabetosom najčešće prolazi kroz već pomenute stepene pogoršanja svoje bolesti (hiperglikemija, aceton), a izuzetno retko nije u stanju da sagleda pojave koje prethode komi. Koma označava stanje bolesnika bez svesti, a za njen razvoj je potrebno više dana (izuzev kod dece). Komi obično prethode hiperglikemija i acetonurija, mada prisustvo acetona nije neophodno da bi se razvila koma. Stanje pre pojave dijabetičke kome nosi naziv prekoma.

Nju karakterišu sledeći znaci:

  • hiperglikemija (veoma visok šećer u krvi)
  • acetonemija (aceton u krvi)
  • apatija
  • umor
  • pospanost
  • smanjeno reagovanje na direktne nadražaje (stavljanje ruke na čelo, obraz, šiipanje i dr.)

Bez prepoznavanja i lečenja, prekoma obavezno završava komom, kada se javlja dubok san sa odsustvom svesti (osoba ne reaguje na jače spoljne nadražaje). Svako dalje produbljivanje kome, a naročito dužina njenog trajanja, imaju direktan uticaj na mogućnost potpunog oporavka.

Dijabetička prekoma i koma se obavezno leče u bolnici postupkom i na način koji su za ovo stanje predviđeni.

.

Leave a Reply