Dijabetes i duševno stanje

Duševno stanje

Nema razlike u opštem duševnom stanju, raspoloženju i motivisanosti za rad između dijabetičara (sa dobro regulisanom bolešću) od zdravog čoveka. Dijabetičar, kao i zdrav čovek, ima način svog reagovanja koji uglavnom zavisi od naslednih sklonosti, uslova razvoja i formiranja njegove ličnosti.

U odnosu na samu bolest dijabetičari imaju različit stav. Međutim, praksa pokazuje da najbolje prolaze oni koji šećernu bolest prihvate kao prijatelja, a ne kao "nužno zlo", pa svoje zajedničko druženje neguju kao najbolje prijateljstvo.

Jedino hipoglikemija može da stavi dijabetičara (i zdravog čoveka) u stanje nekontrolisanog duševnog reagovanja. U ovakvim situacijama način reagovanja je individualan i vrlo različit. Dijabetičar može, poređenja radi, da se ponaša kao pijan čovek, ili da bide smiren, umoran, pospan ili razdražljiv, svadljiv i grub u ponašanju. Kod težih hipoglikemijskih pojava, dijabetičar može da ima (pored pomenutog) i prolazna priviđanja, da mu se čini da čuje neke glasove (halucinacije) ili da deluje preplašeno.

Ako su pomenuta duševna stanja nastala naglo i istovremeno sa karakterističnim znacima za hipoglikemiju, onda nema sumnje da su ona odraz ovakvog stanja. U prilog ovakvom mišljenju bi išlo povlačenje svih navedenih pojava posle saniranja hipoglikemije. Međutim, i dijabetičar, kao i zdrav čovek, može da oboli od duševnih bolesti.

.

Leave a Reply