Vreme uzimanja obroka

Pošto je dijeta jedan od osnovnih načina za lečenje šećerne bolesti, to se uzimanje hrane raspoređuje u toku dana na najkorisniji način u odnosu na postojeće stanje zdravlja.

Svaki dijabetičar treba da uzima 5 – 6 obroka u toku dana (prema datoj dijeti), od kojih su:

  • 3 glavna (doručak, ručak, večera) i
  • 2 – 3 sporedna (prepodnevna i popodnevna užina i pomoćni obrok pre spavanja).

Kod ovako raspoređenih obroka ne dolazi do nagomilavanja šećera u krvi, već njegov nivo lako osciluje. U protivnom, javlja se skokovito nagomilavanje šećera u krvi, što kroz duže vreme ima za posledicu oštećenje krvnih sudova, srca i drugih važnih organa.
Plan raspodele obroka ima direktnu vezu sa stimulacijom gušterače (pankreasa) na lučenje insulina kod onih dijabetičara koji se leče samo dijetom ili dijetom i tabletama, dok kod onih koji se leče insulinom ovaka raspored obroka je usklađen sa vremenom i periodom delovanja uzetog insulina.

Samoinicijativno menjanje rasporeda i broja obroka u toku dana ukazuje na neupućenost i nepoznavanje osnovnih načina i mera u očuvanju zdravlja obolelog od šećerne bolesti.

.

Leave a Reply