Telesna težina

Održavanje normalne, ili približno normalne, telesne težine je jedan od osnovnih uslova za dobru regulisanost šećerne bolesti. Manja telesna težina od normalne (pothranjenost, mršavost) ili znatno veća od normalne (gojaznost) imaju različite načine ugrožavanja šećerne bolesti i utiču na opšte osećanje dobrog zdravlja. Ako treba birati između ovih krajnosti, onda je bolje biti mršav nego gojazan, a najbolje je biti normalne telesne težine.
Normalna telesna težina je usklađena težina tela sa visinom za osobu koja u odgovarajućem dobu. To je ujedno i najprikladnija težina tela za odgovarajuću osobu, pa se naziva i idealnom težinom tela. Postoje razni načini za obračunavanje težine tela (TT), ali je najjednostavniji postupak ako se od visine tela (V) izražene u centrimetrima oduzme konstanta (K), koja za žene iznosi 110, a za muškarce 105.

Izračunavanje "idealne" telesne težine:

TT = V – 110 (žene)
TT = V – 105 (muškarci)
Ovako obračunata telesna težina ima svojih nedostataka, ali je vrlo blizu potrebne ili idealne težine tela.

Takođe, jednostavan način da odredite svoju ciljnu težinu koja je realna je sledeći:
Koju ste najmanju težinu imali tokom bar jedne godine u odraslom dobu?
______ kg
Pre koliko godina je to bilo? + 1/2 x ______ god.

Vaša idealna težina je npr.:
Pre 15 godina imali ste 70 kg.
Razuma težina danas bi bila:
70 + (1/2) x 15, ili 70 + 7.5 = 77.5 kg

Dijabetičar redovno kontroliše telesnu težinu. Kontrolu obavlja obavezno jednom nedeljno (u isti dan svake sedmice). Pošto merenje težine tela daje različite vrednosti u različito doba dana, to je pravilo da se merenje uvek obavlja ujutru našte (posle mokrenja i stolice). Da bi se potpuno zadovoljili uslovi dobre kontrole, potrebno je obaviti merenje uvek u istoj odeći (ili približno istoj), kao i na istoj vagi (kućnoj ili van kuće).

Razlozi kontrole telesne težine
Svako povećanje telesne težine tela predstavlja veće zahteve za potrebnom količinom insulina (koji se još proizvodi u gušterači ili onog koji se prima), što je često razlog da dijabetičar prethodno lečen samo dijetom mora da koristi i tabletirane lekove (ili da smanji težinu tela). Identičan je slučaj sa dijabetičarima koji su bili na dijeti i tabletiranim lekovima. Oni najčešće ne mogu da regulišu šećernu bolest sa istom dozom leka ili, ako su koristili najveću dozu, moraju da pređu na insulin (ili da smanje težinu tela).
Gojaznost je inače bolesno stanje za zdravog čoveka, a ako neka osoba ima dijabetes, a gojazna je, onda pored šećerne ima još jednu "bolest", koja će zajedno sa dijabetesom vrlo brzo da ošteti zdravlje na više načina.
Kontrolisana telesna težina omogućava dijabetičaru (i zdravom čoveku) da blagovremeno uoči njeno povećanje ili smanjenje i da na vreme preduzme odgovarajuće mere, pošto prethodno razjasni razloge za promenu težine tela.

Preuzmite kontrolu nad svojom težinom
Klinička ispitivanja su pokazala da gubitak većeg broja kilograma može da bude štetan – emocijalno i po zdravlje. "Emocijalno" – zato što se brzo izgubljeni kilogrami vraćaju, što vodi razočaranju. Cilj bi trebalo da bude: gubitak 5 – 10% početne težine za 6 – 8 meseci. To najčešće znači gubitak od 0.5 kg nedeljno. To je gubitak težine za zdravlje.
Ako se ova težina održi narednih 6 meseci, a ne postoje razlozi da se ne održi, sledi naredno "etapno" gubljenje u težini – ponovo 5 – 10% nove, smanjene težine za 6 – 8 meseci. To je plansko gubljenje težine.

Obračunavanje dijete

Da bi se postigao željeni gubitak u težini, nisu potrebne jako "teške" dijete, koje izgladnjuju.
Potrebno je pridržavati se 3 pravila:

  1. izbalansirana ishrana: 65% ugljenih hidrata, 15% belančevina, 20% masti
  2. tri glavna obroka ili, još bolje, 5-6 manjih obroka
  3. izračunati dnevni kalorijski unos – sadašnja telesna težina x 18 kcal.

Koliko kalorija?

  1. pothranjeni (mršavi) normalna telesna masa u kg x 30 kcal
  2. normalno uhranjeni normalna telesna masa u kg x 25 kcal
  3. gojazni normalna telesna masa u kg x 18 kcal

Ukoliko postoje povećane energetske potrebe organzima u posebnim stanjima, kao što su: grip, temperatura, trudnoća, rast i razvoj deteta i sl., dodaje se 300 – 500 kcal (1260 – 2100 kJ).

Koliko ugljenih hidrata?
a) Potrebno je da znate koliko kg iznosi Vaša "idealna" / ciljna težina, o čemu ste čitali na početku teksta.
b) Izračunajte dnevne kalorijske potrebe na sledeći način:
___________ x ____________ = ________________

ciljna težina       kalorijski faktor     dnevni unos kalorija

c) Vaše dnevne potrebe ugljenih hidrata iznosiće:
________________ : 8 = _______________

dnevni unos kalorija          grama UH dnevno

Primer:
Ženska osoba, "idealne" / ciljne težine od 67 kg, imaće dnevnu potrebu od 1675, odnosno 209 gr UH.

Savet: Konsultujte svog dijetetičara za specifične zahteve.

Da bi čovek izgubio 1 kg potrebno je da potroši 8000 kalorija više nego što unosi. Ako se smanji unos hrane za 600 kcal dnevno, to znači da će se 1 kg izgubiti za 14 dana, ili 0.5 kg za 7 dana.

Gubiti kilograme je lako. Održati taj gubitak je ono što je teško.

Pravite dnevnik. Nedeljno merite težinu, a jednom u dve nedelje obime.

Primer:

Datum Težina Obim struka Obim kukova Obim butine
1.4. * * * *
7.4. *      
14.4. * * * *
21.4. *      
30.4. * * * *
CILJ        


Tabeli možete dodati i kolonu za šećer u krvi, masnoće u krvi i krvni pritisak. Savet lekara je da pritisak i šećer merite svaki dan, a masnoće u krvi jednom u tri meseca.

Zašto je potrebno meriti obime? Zato što je masno tkivo "lako". Gubitak masnog tkiva se prvo primeti po kaišu, a tek kasnije po vagi. Ukoliko stalno pomalo gubite u centrimetrima, čak i ako nema pomeranja u težini – to je dobro.

Čovek gubi težinu "stepenasto" – gubitak, održavanje, gubitak, održavanje. Važno je da u fazi "održavanja", kada je zastao gubitak u težini, ne dobijete u kilogramima.

.

Leave a Reply