Ishrana posebnih kategorija

Kategorije osoba sa dijabetesom

  1. Deca sa dijabetesom
  2. Trudnice sa dijabetesom
  3. Dojilje sa dijabetesom
  4. Pothranjena osobe sa dijabetesom
  5. Gojazne osobe sa dijabetesom
  6. Osobe da dijabetesom i čirom na želucu
  7. Osobe da dijabetesom i oboljenjem jetre
  8. Osobe da dijabetesom i oboljenjem žučne kesice
  9. Osobe da dijabetesom i oboljenjem bubrega (uremija)

Ishrana deteta koje boluje od šećerne bolesti mora prema sastavu i količini hrane da odgovara praktično ishrani zdravog deteta. Dijetalna ishrana mora biti sastavljena tako da omogućava dalji normalan rast i razvoj malog dijabetičara, a to se postiže zadovoljavanjem energetskih potreba organizma.

Ukupan broj potrebnih kalorija (ili džula) grubo se preračunava, tako da se detetu od godinu dana daje 1000 kcal na dan (4180 kJ/24h), a za svaku godinu dalju života po 100 kcal više na dan (418 kJ/24h).

Energetske potrebe deteta:

Starost u godinama kcal/kg kJ/kg
1 80 – 100 334 – 418
2 80 – 100 334 – 418
5 70 293
10 55 230
12 40 – 50 167 – 209

Ova dijeta u kalorijskom sastavu je takva da sadrži 15% belančevina, 35% ugljenih hidrata i 50% masti. U ishrani dece obolele od dijabetesa dozvoljavaju se spororesorbujući ugljeni hidrati, a strogo se ograni?čva upotreba brzoresorbujućih i koncentrovanih ugljenih hidrata (šećeer, čokolada, med, džem itd.). Pri korišćenju slatkiša za dijabetiare, smanjuje se učešće hleba u obroku. Mora se voditi računa da hrana sadrži dovoljno minerala, naročito kalcijuma. Dnevna količina hrane bi trebalo da se rasporedi u šest obroka. Posebno je važno da dete navikne na određene obroke i da ih uzima uvek u isto vreme i da ne pravi veća odstupanja od toga.

Jelovnici za dete od 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12 godina
Da biste razumeli ove jelovnike, koristite tablicu ishrane, odnosno tablicu šećernih jedinica.

Jelovnik za dijabetičara starog 1 godinu od 1100 kcal (4958 kJ) prema tablici ishrane

diabeta

doručak užina ručak užina večera užina
hleb 1 1 1
mleko 1 1 1
masti 1 1
voće 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 1 1

UH = 100 g, B = 50 g, M = 55 g  

Jelovnik za dijabetičara starog 3 godine od 1300 kcal (5434 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 1 2 1
mleko 1 1 1
masti 1 1
voće 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 1 1 1

UH = 120 g, B = 60 g, M = 65 g                

Jelovnik za dijabeti?ara starog 5 godina od 1500 kcal (6232 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doru?ak u�ina ru?ak u�ina ve?era u�ina
hleb 1 2 1 2
mleko 1 1 1
masti 1 1 1
vo?e 1 1
povr?e A 1 1
povr?e B 1
meso 2 1 2

UH = 145 g, B = 65 g, M = 75 g  

Jelovnik za dijabetičara starog 7 godina od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 1 2
mleko 1 1 1
masti 1 2 2
voće 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 3 1 3

UH = 165 g, B = 70 g, M = 85 g                

Jelovnik za dijabetičara starog 8 godina od 1800 kcal (7557 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 1 2 1 2
mleko 1 1 1
masti 2 2 2
voće 1 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 1 4 3

UH = 175 g, B = 70 g, M = 90 g                

Jelovnik za dijabetičara starog 9 godina od 1900 kcal (8021 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 1 2
mleko 1 1 1
masti 1 2 2
voće 2 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1 1
meso 3 1 3

UH = 190 g, B = 75 g, M = 95 g                

Jelovnik za dijabetičara starog 10 godina od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 2
mleko 1 1 1
masti 1 3 2
voće 2 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 3 1 3

UH = 200 g, B = 80 g, M = 100 g                

Jelovnik za dijabetičara starog 12 godina od 2200 kcal (9196 kJ) prema tablici ishrane

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 1 2 1 2 1
mleko 1 1 1
masti 2 1 1 1
voće 2 2 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 1 3 1 3

UH = 240 g, B = 85 g, M = 100 g

————————————————————————–

Ostale vrste osoba sa dijabetesom:

Jelovnik za trudnicu sa dijabetesom od 2464 kcal (11060 kJ) prema tablici ishrane  

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 2 1
mleko 1 1 1 1
masti 2 1 2 2
voće 1 1 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 2 1 3 1 3 1

  UH = 240 g, B = 129 g, M = 130 g  

Jelovnik za dojilju sa dijabetesom od 3300 kcal (13794 kJ) prema tablici ishrane  

 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 2 2 2
mleko 1 1 1 1 1 1
masti 2 1 2 2
voće 1 1 1 1 1 1
povrće A 1 1 1
povrće B 1 1
meso 2 1 3 1 3 1
  UH = 326 g, B = 153 g, M = 164 g      
          
Jelovnik za pothranjenu (mršavu) osobu sad dijabetesom od 3500 kcal (14600 kJ) prema tablici ishrane 
 
 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 3 2 3 2 3 2
mleko 1 1 1
masti 2 2 4 2 4 2
voće 1 1 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 2 2 4 2 3 2

  UH = 318 g, B = 161 g, M = 185 g  

Jelovnik za gojaznu osobu sa dijabetesom od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane  

 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 1 1 2 1 1 1
mleko 1 1 1
masti 2 2
voće 1 1 1 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 2 1 2 1 2 1

  UH = 208 g, B = 89 g, M = 85 g                

Jelovnik za osobu sa dijabetesom  i čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu od 2265 kcal (9500 kJ) prema tablici ishrane  

diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 1 2 1
mleko 1 1 1
masti 3 2
voće 1 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B
meso 2 4 4

  UH = 216 g, B = 114 g, M = 105 g  

Jelovnik za osobu sa dijabetesom i oboljenjem jetre od 2021 kcal (8400 kJ) prema tablici ishrane  

 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 2 2 2
mleko 1 1 1
masti 2 2
voće 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 1 3 1 3

  UH = 253 g, B = 106 g, M = 65 g                

Jelovnik za  osobu sa dijabetesom i oboljenjem žučne kesice od 2185 kcal (9100 kJ) prema tablici ishrane  

 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 2 2 2 2 2
mleko 1 1 1 1
masti 2 2
voće 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 2 1 3 2 3

  UH = 265 g, B = 135 g, M = 65 g                

Jelovnik za osobu sa dijabetesom  i oboljenjem bubrega (uremija) od 1619 kcal (6800 kJ) prema tablici ishrane  

 diabeta doručak užina ručak užina večera užina
hleb 2 1 1 1 2
mleko 1
masti 2 4 4 3
voće 1 1 1
povrće A 1 1
povrće B 1
meso 2 2

UH = 254 g, B = 42 g, M = 90 g

.

Leave a Reply