Izračunavanje bolusa

Da biste mogli da počnete sa uživanjem u svakom obroku, neophodan uslov je da su Vam dobro isprogramirane bazalne doze! Stoga, češće kontrolišite šećer u krvi i budite stalno u kontaktu sa svojim lekarom!

Kako da računate boluse pred obroke?

Prvo saznajte koliko iznosi Vaš odnos jedne insulinske jedinice na jedan gram ugljenih hidrata. Ukoliko je Vaša totalna dnevna doza* insulina: Vaš odnos 1 i.j. / gr UH je:

Dnevna doza* insulina 1 i.j. / gr UH
16 jedinica  1 i.j. / 36 gr UH
18 jedinica  1 i.j. / 28 gr UH
20 jedinica  1 i.j. / 25 gr UH
22 jedinice  1 i.j / 23 gr UH
24 jedinice  1 i.j. / 21 gr UH
26 jedinica  1 i.j. / 19 gr UH
28 jedinica  1 i.j. / 18 gr UH
30 jedinica  1 i.j. / 17 gr UH
32 jedinice  1 i.j. / 15 gr UH
36 jedinica  1 i.j. / 14 gr UH
40 jedinica  1 i.j. / 12 gr UH
44 jedinice  1 i.j. / 11 gr UH
48 jedinica  1 i.j. / 10 gr UH
52 jedinice  1 i.j. / 10 gr UH
56 jedinica  1 i.j. / 9 gr UH
60 jedinica  1 i.j. / 8 gr Uh
65 jedinica  1 i.j. / 8 gr UH
70 jedinica  1 i.j. / 7 gr UH
75 jedinica  1 i.j. / 7 gr UH
80 jedinica  1 i.j. / 6 gr UH
90 jedinica  1 i.j. / 6 gr UH
 100 jedinica  1 i.j. / 5 gr UH

* Totalna dnevna doza je zbir bazalnih i bolusnih doza, odnosno celokupne Vaše doze za 24 sata, koju Vam je odredio lekar.

Primer 1.:
Vi ste ženska osoba normalne uhranjenosti i telesne težine od 67 kg, prosečne fizičke aktivnosti i bavite se kancelarijskim poslom. Vaš dnevni unos kalorija iznosi 1675 kcal, odnosno 209 gr UH. Vaša totalna doza insulina za 24 sata je npr. 43.7 i.j., a odnos 1 i.j. na 11 gr UH.

Planirate ručak na sledeći način:
Primer dijete od 1600 kcal
Podsetnik: 1 šećerna jedinica = 12 gr UH

diabeta hleb  mleko mast  voće povrće A  povrće B  meso
doručak  2  1          1
užina  1      1      1
ručak  3    1  1  po želji  1  2
užina        1      
večera  2    1  1  po želji    2
užina  1  1          
Zbir jedinica  8  2  2  4  po želji  1  6

Savet: Tabelu Vaše dijete, kao i tablicu šećernih jedinica, možete da zalepite na frižider ili negde u kuhinji da Vam budu “na oku”.

Prema gornjoj tablici ishrane, Vaš ručak bi trebalo da iznosi 8 šećernih jedinica, odnosno 72 gr UH, tj. 6×12, pošto meso, povrće A i ulje nemaju ugljenih hidrata. Poješćete, na primer, sledeće:

  • piletinu (2 šećerne jedinice mesa, 60 gr)
  • krompir (3 šećerne jedinice hleba, 300 gr)
  • grašak (1/2 šećerne jedinice povrća B, 100 gr)
  • šargarepu (1/2 šećerne jedinice povrća B, 100 gr)
  • mešanu salatu od paradajza, paprike i krastavaca (povrće A, količina po želji)
  • 1/2 banane (1 šećerna jedinica voća, 50 gr)
  • 1 šećernu jedinicu masti sačinjavaće ulje za pripremu obroka (1 kašičica ili 5 ml)
Pred obrok, za “pokrivanje” ovakvog ručka izračunaćete dodatnu dozu i sebi ubrizgati sledeći bolus kratkodelujućeg (ili brzodelujućeg, rapidnog) insulina: 72 gr UH : 11 = 6.5 jedinica insulina

Primer 2.:
Šetate gradom i želite kokice. Jedna kesica (otprilike 3 šolje) ovakve namirnice sadrži 12 gr UH. Za jednu kesicu kokica daćete bolus od 1.1 i.j. (12 : 11 = 1.09)

Primer 3.:
Poručujete CheeseBurger (30.0 gr UH) i veliki Milk Shake (55.6 gr UH). Biće vam potreban bolus od 7.8 i.j. (85.6 : 11 = 7.78)

Kako da proverite da li dobro dozirate?

Prema savetima američkih lekara: ukoliko je vaš šećer pre obroka bio na normali, doziranje možete smatrati uspešnim ako se 5 sati posle obroka vrati na normalu (ukoliko ste na terapiji kratkodelujućim insulinom) ili 3 1/2 sata nakon obroka (ukoliko ste na terapiji brzodelujućim, rapidnim insulinom).

Ni jedno doziranje, pa ni ovo, ne može biti idealno, ali je najpribližnije potrebama za insulinom u odnosu na obroke. Od mnogih individualnih faktora, kao što su način života, starosna dob, fizička kondicija, globalno stanje organizma, vrsta profesije i slično, će zavisiti i visina šećera u krvi.

 
Opširnije o svemu ovome i mnogo detaljnije čitajte u knjizi “Moj džepni pankreas – život sa insulinskom pumpom”

.

Leave a Reply