Centar za trudnice

Na Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, popularno zvanoj "Interna B" klinika, otvorena je Jedinica za dijabetes u trudnoći "Nj.K.V. Princeza Katarina". Naziv ovog odeljenja je proistekao iz veoma humane akcije princeze Katarine da se nabave insulinske pumpe za žene koje su obolele od dijabetesa, a vode svoju trudnoću u ovoj ustanovi. 

 

 

Zahvaljujući velikim naporima prof. dr Dragana Micića i pomoći princeze Katarine, sada trudnice sa dijabetesom imaju tretman na svetskom nivou. Nabavljeno je šest insulinskih pumpi, koje omogućavaju trudnicama da bez ikakvih komplikacija i dodatnih rizika donesu na svet zdrave bebe. To pokazuju i posteri sa slikama "Naša deca" koji su okačeni na zidovima ove prelepo uređene jedinice. 

 

  

 

Prof. dr Dragan Micić i njegov tim su veoma ponosni na ovo odeljenje. Za to imaju dobre razloge, jer su rezultati izvanredni. 

 

 

 

Trudnice, prema pravilniku, imaju pravo na korišćenje insulinske pumpe na period do dve godine. Međutim, od momenta kada trudnica aplicira za nabavku insulinske pumpe preko RZZZO, pa do momenta realizacije, prolazi dosta vremena. Zato trudnice privremeno koriste insulinske pumpe sa ovog odeljenja, ali veliku poteškoću predstavlja nabavka potrošnog materijala. Sa ovog odeljenja apeluju na razumevanje nadležnih i prihvataju svaku vrstu pomoći da se ovaj problem prevaziđe.

 

.

Leave a Reply